Predstavnice Škole Kur'ana i MOK-a na seminaru u Sarajevu

skola na seminaru 2 (6)Predstavnici Škole Kur'ana Časnog i Muslimanskog Omladinskog Kluba, prof. hfz. Šemsa Dacić, prof. Dženeta Bajrović, prof. Meliha Preljević i prof. Fatima Fejzović u danima vikenda boravili su na seminaru u Sarajevu. Seminar se održao 21. i 22. marta u hotelu Sarajevo (BiH), u organizaciji Kulturno-edukativnog centra ,,Tesnim”. Tema prvog radnog dana na ovom seminaru je bila ,,Strateško planiranje”, a tema drugog radnog dana,,Zlatni savjeti u da'wi “.

Seminar je zamišljen kao vrsta stručnog usavršavanja uposlenica i aktivistica ženskih udruženja.

Voditeljica i trenerica seminara je dr. Hajat Jusuf Mellavi, članica tima za strateško planiranje Mreže regionalne društvene odgovornosti, i nadzornica za grad Er-Rekmijje za starije i nepokretne osobe.

Nadamo se da će se naši predstavnici okoristiti ovim seminarom, i da će sa povratkom u naš rodni Sandžak primijeniti novo stečena znanja i iskustva i time doprinijeti jačanju Allahove vjere na ovim prostorima.

Škola Kur'ana Časnog