Uskoro usvajanje Povelje BANU o strateškim pitanjima za opstanak bošnjačkog naroda

BANUU cilju priprema za redovno zasjedanje Skupštine Bošnjačke akademije nauka i umjetnosi, Predsjedništvo BANU održalo je sjednicu u petak, 27. marta 2015. godine u Sarajevu.

Razmatrajući stanje u kome se nalazi bošnjački narod i izazove sa kojima se suočava, Predsjedništvo BANU će predložiti Senatu i Skupštini Akademije usvajanje Povelje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti koja će definirati gledište Akademije na strateške događaje i pitanja od važnosti za opstanak bošnjačkog naroda, njegovu slobodu i očuvanje i afirmaciju države i identiteta.

Na narednoj Skupštini Predsjednik BANU predložit će Program rada Akademije kao i program obilježavanja četvrte godišnjice Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti u junu mjesecu, navedeno je u saopćenju.

(Bosna PRESS)