Promocija Enciklopedije u Kopenhagenu – Danska I dio