Promocija Enciklopedije u Kopenhagenu – Danska II dio