Otvorenje novog odjeljenja Škole Kur'ana Časnog u džamiji El – Džinan