Poticanje aktivizma i razvoj patriotizma kod mladih

mersada-nurudina-agovicOtkad je vjeronauka uvedena u obrazovni školski sistem nastavnici vjeronauke obavljaju brojne nastavne i vannastavne aktivnosti kojima promovišu pozitivne vrijednosti u društvu.

Naša današnja tema su njegove druge pomenute aktivnosti, tj. vannaastavne aktivnosti. Nastavnik koji u školi može predavati jednu od vjeronauka, među kojima je i islamska vjeronauka, treba da bude stručan i kompetentan za obavljanje tog posla. Njega može angažirati menadžment škole samo u saglasnosti sa službom Rijaseta Islamske zajednice koja posebnim certifikatom garantira stručnost i kompetentnost svog vjeroučitelja.

 

unnamed

Aktivnosti koje nastavnik Islamske vjeronauke obavlja van procesa nastave su: humane aktivnosti, ekološke akcije, socijalne i humanitarne akcije, podrška inkluziji, kreativne radionice, vođenje sekcija, učešće u pripremama školskih priredbi, obilježavanje posebnih međunarodnih praznika, posjeta znamenitosti od vjerskog i nacionalnog značaja, razvijanje patriotskih osjećaja kod učenika i dr.

 

                                                Humane aktivnosti

 

Pod ovim aktivnostima podrazumijevamo obilaske raznih osoba kojima je potrebna humana podrška i pomoć, bolesnih osoba, starih i iznemoglih, pomaganje oboljelima u toku procesa ozdravljenja, prikupljanje novčane pomoći za njihovo liječenje itd. Posjeta hospitaliziranih bolesnika od strane nastavnika i njegovih učenika podrazumijeva moralnu podršku bolesnicima uz podjelu prigodnih prehrambenih paketa s voćem i sokovima,  kupljenim novcem koji su sakupili nastavnik i učenici. Učenici razgovaraju sa bolesnicima pokušavajući ih na taj način ohrabriti i inspirisati da se bore za svoje zdravlje, te nastoje doprinijeti  njihovom lakšem i bržem oporavku.

unnamed (1)

Ovom aktivnošću se doprinosi razvijanju želje i potrebe učenika za humanim radom i pomaganjem drugima, što predmet Islamska vjeronauka, velikim dijelom svog nastavnog plana, promoviše. Osmjesi na licima posjećenih dovoljno govore o značaju ove važne humane aktivnosti.

unnamed (5)

 

Ekološke akcije

 

Učenici Islamske vjeronauke sa nastavnikom obrađuju nastavne jedinice na temu: „Čovjek i ekologija”, „Pomoć vjere u zaštiti prirode” , „Voda – blagodat života” i dr., te pokazuju motiviranost za realizacijom neke od ekoloških radnih akcija. Odrađuju radne akcije čišćenja dijelove obala rijeka, potoka ili obilaze  gradske česme, uz nošenje panoa, ako je riječ o obilježavanju međunarodnog Dana vode, te obavljaju čišćenje gradskog parka na Dan planete Zemlje.

 

unnamed (3)

Socijalne i humanitarne akcije

 

U posebnim mubarek danima učenici koji pohađaju Islamsku vjeronauku imaju potrebu učiniti neko lijepo i plemenito djelo. Nastavnici i njihovi učenici svake školske godine zajednički planiraju akcije socijalnog i humanitarnog tipa kojima bi dijelom olakšali život drugima i izmamili osmjeh na njihova lica. Jednu takvu akciju izveli su učenici sa nastavnikom kad su odlučili da taj osmjeh izmame učenicima škole u kojoj veći broj učenika čine djeca siromašne romske populacije. Osmislili su neku vrstu letka pod sloganom „Rastimo s osmjehom” i iskoristili priliku što je na gradskom trgu bio otvoren dvodnevni Sajam meda da od izlagača meda dobiju podršku za svoju akciju. Izlagači na sajmu su im donirali izvjesnu količinu meda koji su pretočili u male plastične posudice dobijene od Udruženja pčelara koje im je omogućilo i vožnju do škole. Učenici pomenute škole su bili prijatno iznenađeni kad su se tog dana nakon nastave mogli zasladiti kvalitetnim i ukusnim medom.

 

unnamed (4)

Akcije humanitarnog tipa se, u većini slučajeva, odnose na sakupljanje odjeće i prehrambenih artikala za ugrožene porodice u okolini ili korisnike Doma za nezbrinutu djecu.

unnamed (6)

 Podrška inkluziji

 

Podrška procesu inkluzije djece sa posebnim potrebama u obrazovni školski sistem je, također, jedna od obaveza nastavnika Islamske vjeronauke. Ovdje bismo mogli izdvojiti saradnju sa, na primjer, centrom ,,Koraci nade” koji ima preko stotinu svojih korisnika. To je centar za djecu sa višestrukim smetnjama u razvoju koji svojim korisnicima omogućuje uspješnije uključivanje u društvenu zajednicu. Ovaj centar omogućuje bolji kvalitet njihovih života, jer je najveći broj tih korisnika sa cerebralnom paralizom i propratnim smetnjama u vidu oštećenja govora, sluha, vida ili mentalnom retardacijom. U njemu se roditelji nastoje upoznati sa preostalim sposobnostima svoje djece, kao što se nastoji i zajednica upoznati sa djecom sa invaliditetom. Ta djeca, itekako, mogu biti korisni članovi društvene zajednice, ukoliko im se sposobnosti usmjere prema onome što mogu raditi.

 

unnamed (7)

Kreativne radionice

 

U nizu projekata koje je pomenuti centar realizirao je i projekat organiziranja kreativnih radionica  sa učenicima srednjih škola, pod imenom ,,Ovo je naš grad”. Radionice su  organizirane i u saradnji sa većinom srednjih škola u gradu i to na temu promocije znamenitosti grada. Cilj ovakvog druženja bio je razbijanje predrasuda, građenje pozitivnog stava o potrebi podizanja vrijednosti doprinosa djece s invaliditetom, stimuliranje razvoja njihovih psihofizičkih sposobnosti i socijalnih vještina.

unnamed (8)

Korisnici centra i učenici škola su kroz slikanje i druženje bolje upoznali jedni druge. Urađeni su unikatni radovi koji su bili izloženi u institucijama kulture i na gradskom trgu.

 

unnamed (9)

Islamska vjeronauka i islamska umjetnost

 

Učenici polaznici Islamske vjeronauke imaju mogućnost da pokažu svoj talenat na sekcijama koje nastavnik Islamske vjeronauke obavezno vodi. To su: sekcija ilahija i kasida, orijentalna umjetnost, likovno-kaligrafska i druge. Sekcije uzimaju učešće na opštinskim, kantonalnim, državnim, pa i regionalnim školskim takmičenjima.

unnamed (10)

                                     Učešće u pripremama školskih priredbi

 

Nastavnici islamske vjeronauke i njihovi učenici uzimaju učešće u obilježavanju vjerskih i državnih praznika školskim priredbama na kojima učenici pokazuju svoje pjesničke, glumačke i druge talente.

 

                        Obilježavanje posebnih međunarodnih praznika

 

Uzima se učešće i u obilježavanju posebnih međunarodnih praznika, kao što je na primjer ”International peace week” – Međunarodna sedmica mira čime se želi pokazati da je vjera islam vjera mira, tolerancije i suživota. Ovim se nastoje srušiti predrasude i islamofobični stavovi pojedinaca i grupa koji islam predstavljaju u iskrivljenoj formi.

unnamed (11)

Razvijanje patriotskih osjećaja kod učenika

 

Ovdje se misli na obilaske znamenitosti grada ili mjesta koje su od posebnog nacionalnog značaja. Shodno pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih izvanškolskih odgojno-obrazovnih aktivnosti posjeta Memorijalnog centra Potočari-Srebrenica je uvrštena kao poželjna (u nekim školama i obavezna) tokom jedne školske godine u cilju edukacije mladih naraštaja i njihovog upoznavanja sa historijom BiH.

 

unnamed (12)

Već dugi niz godina neke škole su samoinicijativno radile na organizaciji posjete Memorijalnog centra Potočari-Srebrenica koja je vremenom ušla u nastavni godišnji plan i program rada mnogih naših škola. Nastavnik Islamske vjeronauke je u tim prilikama, između ostalog, glavni edukator učenika prilikom obilaska mjesta gdje je nužno poznavanje islamskih propisa u toku realizacije te posjete.

 

unnamed (13)

Uz sve kazano treba dodati da predmet Islamska vjeronauka može predavati stručno kompetentna osoba koja je musliman/muslimanka i član Islamske zajednice koji sarađuje sa Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini. Od njega se očekuje da bude agilan član aktiva i udruženja vjeroučitelja, da ima korektnu saradnju sa kolegama vjeroučiteljima, nastavnicima i profesorima, te da poštuje Etički kodeks oblačenja i ponašanja koji je usvojio Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

(Glas islama 265, strana 23, rubrika: Analitički osvrt, autor: Mersada Nuruddina Agović)