Istinska sreća

 

Tarik Khalik“Zaista istinsko bogatstvo je bogatstvo čovjekove duše” (Buharija i Muslim, Mutefekun alejhi)

Dragi brate, budi zadovoljan i uživaj u osmjehu svoje porodice, neka osmjeh tvoje djece i supruge bude ti inspiracija da dan zadovoljan provedeš. Zastani i zamisli koliko košta osmjeh i lijepa atmosfera u tvojoj porodici?

 

U ime Allaha Milostivog Samilosnog,

Zahvala pripada Gospodaru svemira, Vladaru ljudi, Milostivom, Samilosnom. Mir i spas na Posljednjeg poslanika Muhammeda a.s., njegovu časnu porodicu i sve one koji slijede put istine, put pravde i milosti. Amin!

Svaki čovjek na ovoj zemaljskoj kugli traga za srećom. Ne postoji niti jedan čovjek koji ne traži sigurnost, dobar profit i sretan život. Ljudska duša traži ljubav, a ljubav je u sreći duše i ljudskog tijela. Islam je na realan način spojio ove dvije vrijednosti koja svaka za se ima hranu. Dobro je poznata izreka od hazreti Pejgambera a.s: “Jedan sahat posveti ovom svijetu, a sljedeći onom (Ahiretu.)” (Omer ibn Hattab).

Mnogi ljudi teže ka bogatstvu ovoga svijeta i njegovim prolaznim ljepotama, što je realnost naših života. Međutim, postoji jedna granica gdje čovjek ne bi smio sebi da dozvoli da je pređe, zato što bi konačni cilj trebao biti Ahiret i da zadovoljstvo ovim svijetom sačinjava čovjekovu privremenu sreću. Naprotiv, islam je definisao sreću svakog pojedinca jednim lijepim hadisom Poslanika a.s. u kojem on kaže: “Zaista, istinsko bogatstvo je bogatstvo čovjekove duše.” (Buharija i Muslim, Mutefekun alejhi)

Dragi vjernici, istina je da je bogat samo onaj koji je zadovoljan, jer onaj koji se ne zadovoljava malim stvarima, više i ne zaslužuje. Čovjek koji je zadovoljan onim što posjeduje od imetka, pa je to njemu i njegovom nefsu dovoljno, najsretniji je insan. Sreća je uz one koji nisu halapljivi, koji drugima udjeljuju i dobro kroz vid zadovoljstva preporučuju.

Jedna prelijepa mudrost nam govori da je sreća upitana gdje stanuje, ona odgovara da je u srcima zadovoljnih. Naš Gospodar Allah dž.š. uči nas da budemo zahvalni i zadovoljni Njegovim određenjem, pa kaže: “Ono što ti dajem uzmi i zahvalan budi.” (El-Eraf, 44)

Zato, dragi vjernici, neka nas ne opterećuju stvari koje su beznačajne, neka nam ne bude briga samo šta ćemo pojesti i kako ćemo izgledati. Neka naš život bude sreća uz Božije propise i Njegove naredbe koje nas vode do sreće i zadovoljstva. Istinska sreća čovjeka jeste u odgajanju njegove duše. Sretan je onaj koji je zadovoljan onim što posjeduje i onako kako izgleda. Novac i tijelo, kojima se toliko u savremenom društvu posvećuje pažnja, jesu samo kratko uživanje koje ne predstavlja sreću. Najveća sreća jeste da budemo zadovoljni onim što nam je Stvoritelj odredio, preko izgleda i ugleda. Neka naša srca budu zadovoljna hljebom koji jedemo i vodom koju pijemo. Naš Poslanik a.s. u predivnom hadisu kaže: “Onome ko zakonači siguran među svojom čeljadi, dobrog zdravlja i ima hrane za taj dan, dato mu je sve blago ovog svijeta.” (Tirmizi u svom Musnedu)

Koliko od nas ljudi ima imetka, hrane za narednih nekoliko dana ili mjeseci i opet ima onih koji su nezadovoljni i kojima uvijek nešto nedostaje. Upravo zato je potrebno da se spoznaju univerzalne vrijednosti islama koje čovjeka čine sretnim i zadovoljnim. Otuda i poznata izreka u narodu: “Nije bogat onaj koji ima, već onaj koji je zadovoljan onim što posjeduje.” Takođe, jedna od lijepih mudrosti jesu i riječi: “Ne čini nas bogatim ono što naše ruke čvrsto stežu, nego ono što naše ruke daruju.” (Thomas Romanus)

Dragi brate, budi zadovoljan i uživaj u osmjehu svoje porodice, neka osmjeh tvoje djece i supruge bude ti inspiracija da dan zadovoljan provedeš. Zastani i zamisli koliko košta osmjeh i lijepa atmosfera u tvojoj porodici? Ako bi ih izgubio koliko bi novca platio da ih povratiš? Neka nam bude jasno da je istinska sreća u vođenju računa o lijepom ponašanja prema drugima. Neka znamo da naš osmjeh koristi prolaznicima i nama samima, jer je osmjeh sadaka prema riječima Poslanika a.s.

“Vjerujte, nije teško biti zadovoljan i fin, jer to je naša vjera, naš islam i din.”

Molimo Uzvišenog Allaha dž.š. da nas uputi na put razumijevanja vjere, sreće ovog i budućeg svijeta. Amin!

(Glas islama 265, strana 29,rubrika: Hutba,autor: Tarik Abdulhalik)