MOK u Novom Pazaru lijepio plakate sa citatima mislilaca o islamu

Svijetom se već uveliko širi islamofobija. Koristi se svaka prilika da se islamu pripiše svaka moguća negativnost. Nerijetko se iscenira krvav događaj povezan sa islamom, kako bi se u narednih nekoliko sedmica legaliziralo blaćenje islama i vrijeđanje muslimana.

Muslimanski omladinski klub je danas (27. 05. 2015.) realizirao projekat lijepljenja plakata sa citatima velikih svetskih imena o islamu. Intencija ovog projekta jeste slanje poruke da oni koji su učili i izučavali su spoznali ljepote islama i veličinu ličnosti posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Istina je dovoljno jasna i neće je vidjeti samo oni koji pred njom oči zatvaraju. Oni koji u islamu vide negativnost, žive u neznanju, te zbog vlastite praznine i zlobe zlo drugima nameću.