Predavanje- Hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Arap džamija 28.05.15.