Sekretar Mešihata Ferid Bulić doktorirao na temu restitucije vakufa

ferid bulic doktorirao (5)Dana 06.06.2015. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, pred komisijom u sastavu: prof. dr. Mevlud Dudić – predsjednik komisije, prof. dr. Enes Hašić – mentor, doc. dr. Biljana Petrović – član komisije, sekretar Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Ferid Bulić uspješno je odbranio svoj doktorski rad.

Pred brojnom publikom, dr. Bulić je branio dotorsku disertaciju na temu: „Restitucija imovine crkvama i vjerskim zajednicama sa posebnim osvrtom na Islamsku zajednicu“, i time stekao visoko akademsko zvanje „doktor pravnih nauka“.

ferid bulic doktorirao (1) ferid bulic doktorirao (2) ferid bulic doktorirao (3) ferid bulic doktorirao (4) ferid bulic doktorirao (1)

Informativna služba