Svečano otvoren Naučni centar Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti u Novom Pazaru

vfgfdtyhSvečanom sjednicom Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, u povodu četvorogodišnjice osnivanja Bošnjačke akademije nauka i umjetonosti, zvanično je otpočeo sa radom Naučni centar BANU u Novom Pazaru.

Zdanje Naučnog centra, kapaciteta 2.000 metara kvadratnih, nalazi se u predgrađu Novog Pazara. Nakon okončanja građevinskih radova i opremanja, stavljeno je na raspolaganje prvoj naučnoj ustanovi ove akademije.

Na svečanoj sjednici prezentiran je prvi broj časopisa Glasnik BANU u kome su se članovi Akademije predstavili svojim autorskim radovima.

Na radnoj sjednici Skupština BANU usvojila je odluku o formiranju odjeljenja Akademije i odluku o imenovanju rukovodilaca tih odjeljenja:

– Odjeljenje za bosanski jezik i književnost: Hasnija Muratagić Tuna,

– Odjeljenje za historiju: Smail Čekić,

– Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka: Emin Sofić,

– Odjeljenje za kulturologiju: Mehmed Akšamija,

– Odjeljenje za islamsku misao: Mustafa Cerić,

– Odjeljenje za političku misao: Enver Halilović.

Razmatarjući stanje bošnjačke nacije, Skupština Akademije izrazila je zabrinutost za političku poziciju države Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda te zatražila od političkih predstavnika

Bošnjaka ozbiljnost i odgovornost u predstavljanju naroda, kako bi se zaustavila dalja destrukcija bošnjačkih nacionalnih državnih interesa.

(BANU)

123456