Još četvoro studenata dobilo stipendije Mufti fondacije

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru danas  dodijene još četiri stipendije, studentima ovog univerziteta.

U prostorijama biblioteke na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, uručene još četiri stipendije, koje dodjeljuje Mufti Fondacija.

Direktor Mufti Fondacije, Elma Elfić-Zukorlić, ističe da je ova fondacija osnovana sa ciljem unapređenja znanja, gajenja etičkih i duhovnih vrijednosti, posebno na polju obrazovanja.

“Nakon prve dodjele stipendije Mufti Fondacije, javila se dijaspora iz Švicarske koja je bila zainteresovana da bude dio ovog projekta, na čelu sa Senadom Sejdoviće u želji da stipendiraju jednog studenta ovog univerziteta” istakla je Elfić – Zukorlić.

Bošnjaci iz Švicarske sakupili su novčana sredstva i dodijelili stupendiju  Rejhanu Zećoviću studentu departmana za Bosanski jezik.

Da itekako brinu o svojim studentima, pokazali su upošljenici ovog Univerziteta koji su sakupili 3 stipendije, jednu u punom iznosu i dvije sa po 50% ukupnog iznosa školarine, studenticama Kačar Senidi i Samri i Enisi Hasić.

U ime Mufti Fondacije i u ime predstavnika Bošnjaka iz Švicarske Senada Sejdovića, te upošljenicima univerziteta zahvalnost je uputila predsjednica Fondacije gospođa Elma Elfić-Zukorlić.

“Ono što je važno istaći da će Mufti Fondacija i u narednom periodu brinuti o učenicima, studentima, talentovanim istraživačima i svima onima kojima pomoć bude bila potrebna”- navodi predsjednica fondacije Elma Elfić-Zukorlić

Ljudi iz dijaspore prepoznali su kvalitet i značaj ovog univerziteta, dajući finansijsku podršku našim studentima, kojima je obrazovanje najpreče a kojima su finansije i najneophodnije.

– Mufty Fondacija je osnovana sa ciljem unapređenja znanja, njen osnivač je muftija Muamer ef. Zukorlić. Prioriteti djelovanja fondacije su studenti i mladi istraživači sa posebnim talentima.

Armin Šabotić