Priredba predškolske ustanove Reuda

U džamiji El-Džinan dana 15.06.2015 godine posebna atmosfera, polaznici predškolske ustanove Reuda kroz priredbu pokazali šta su sve naučili za vrijeme boravka u istoj. Njih 42.ponosno primilo diplome i sretno koračaju ka prvom razredu. Vaspitačice   ponosne na nove generacije.

Roditelji jesu ponosni, kažu svima bi preporučili ovu predškolsku ustanovu, mnogo toga su mališani tamo naučili.

Podsećamo Reuda je jedina predškolska ustanova koja svake godine zahtjeva više prostora, jer vjersko i svjetovno obrazovanje,  roditeljski odgoj mogu se naći jedino u njoj.

N.Rebronja