Odbranjena disertacija „Odnosi s javnošću u funkciji ostvarenja cilja IZ“

ekremMr. Ekrem Tucaković na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru uspješno je odbranio doktorsku disertaciju „Odnosi s javnošću u funkciji ostvarenja cilja Islamske zajednice“, 13. juna 2015. godine.

Članovi komisije muftija dr. Mevlud Dudić, predsjednik, dr. Admir Muratović, mentor, i dr. Šefket Krcić, član, doktorsku disertaciju su ocijenili veoma temeljitim naučnoistraživačkim radom i važnim doprinosom za razumijevanje pozicije i rada Islamske zajednice.

Dokotorska disertacije analizira ulogu i funkciju znanstvene discipline i prakse odnosa s javnošću u ostvarenju cilja IZ, onako kao je on definiran članom 6 Ustava IZ „da svi njeni pripadnici žive u skladu sa islamskim normama“, koji se ostvaruje „promicanjem dobra i odvraćanjem od zla“.

Kandidat je iznio stajalište da je suštinska odrednica islama komunikacija i naviještanje istine (da'wa), te da je to razlog postojanja IZ, dok moderni odnosi s javnošću težište svojih djelatnosti zasnivaju na dobroj komunikaciji i uspostavljanju razumijevanja i povjerenja. Komuniciranju islamskih vrijednosti u javnom prostoru nije iskazivan dovoljan interes u naučnim ustanovama IZ, te je tema inovativna i neobrađivana.

U anketnom istraživanju učestvovali su imami i glavni imami, uposlenici medžlisa, medresa, fakulteta, Rijaseta i vjeroučitelji, od toga je bilo 48 magistara nauka i 17 doktora nauka.

Istraživanje je pokazalo da IZ, pored sporosti u razvijanju vlastitih medija, nedostaje sistematičnost i kontinuitet u teorijskom proučavanju fenomena komunikacije i masovnih medija. Također, prisutne su teškoće oko identifikacije javnosti, dok dvije trećine ispitanika ima stav da rukovodstvo IZ dobro ne razumije interne i eksterne javnosti i njihove potrebe, te da IZ ne razumije dovoljno dobro okruženje u kojem radi, a ni okruženje IZ.

Isto tako preovladava mišljenje ispitanika da postoji nesuglasje između poruka i prakse nosilaca vjerskog autoriteta, a 94% ispitanika smatra da IZ treba imati osoblje koje će se profesionalno baviti PR aktivnostima, a 4% smatra da ne treba.

Istraživanje je početnu hipotezu potvrdilo, što znači da odnosi s javnošću, njihove tehnike i prakse mogu biti od izuzetne koristi i nadogradnja tradicionalnim metodama komunikacije IZ.

15-06-2015-03-et-dr-np-1

Ekrem Tucaković je rođen 1971. g., završio je Gazi Husrev-begovu medresu i Fakultet perzijske književnosti, te okončao magistarski studij iz književnohistorijskih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Objavio je u različitim publikacijama više desetaka autorskih i prevedenih radova iz područja perzijske književnosti i kulturne povijesti Irana i tema koje se tiču rada Islamske zajednice. Za prijevod klasičnog književnog djela od šejha Mahmuda Šabestarija Golšan-e rāz, koje je izašlo pod naslovom Sufijski ružičnjak, odlukom Poslovnog udruženja izdavača i knjižara Bosne i Hercegovine dobio je nagradu “Najbolji prevodilac” u 2003. godini. Od 2006. g. je uposlenik Rijaseta, kao urednika portala www.rijaset.ba, od 2009. rukovodilac Rijasetove Službe za odnose s javnošću, a od 1. aprila 2015. g. glavni i odgovorni urednik Preporoda.