Novi izdavački poduhvat džemata AIC SUD: Pitanja i odgovori o postu

Capture2Mjesec Ramazan je period kada svaki musliman nastoji povećati svoja dobra dijela. Intenzivnije se uči Kur’an, proučava sira našeg Poslanika alejhiselam, isčitava druga korisna literatura, dijeli sadaka, itd.

Svjesni vrijednosti trajne sadake (sadaka-džarija) u koju spada i izdavaštvo islamske literature, u suradnji Muslimanskog omladinskog kluba z Sandžaka i džemata AIC SUD iz Eša, štampana je knjižica “Pitanja i odgovori o postu”, koju je priredio mladi Anes Fejzić, svršenik Gazi Isa-begove medrese, dok je recenzent hafiz Abdurrahman ef. Kujević.

Knjiga “Pitanja i odgovori o postu” svojim usklađenim sadržajem ima za cilj poslužiti kao priručnik svakom postaču, shodno tome da u sebi sadrže odgovore na mnoga pitanja i deleme na koje prosječni postač naiđe tijekom svoga posta. Tiraž knjige je 1200 primjeraka, te će se u narednom periodu dijeliti besplatno u svim sandžačkim gradovima.

U Luksemburgu će se knjiga dijeliti 3. jula, nakon džume namaza u džematu AIC SUD u Ešu (44, rue de Luxembourg).

Uzvišenog molimo da ukabuli trud i napor svih onih koji su doprijenijeli da ovo skromno djelo ugleda svjetlo dana. „I reci : „Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti.” (Et- Tevba, 105)

knjiga-o-postu-naslovnica

IDENTITET.LU