Priznanje Muftiji Dudiću od Muftijstva zeničkog

dudicPriznanje ”Muderris Muhamed Seid-ef. Serdarević” ustanovljeno je 2009. godine. Ovo priznanje do sada je dodijeljeno dr. Nusretu Isanoviću (2009.), hfz. dr. Halil-ef. Mehtiću (2010.), muftiji zagrebačkom Ševku-ef. Omerbašiću (2011.), akademiku Enesu Kariću (2012.), muftiji ljubljanskom dr. Nedžad-ef. Grabusu (2013.) i muftiji zeničkom mr. Ejub-ef. Dautoviću (2014.).

U petak 29. maja 2015. godine u Hotelu „Zenica“ u Zenici organizovana je svečanost dodjele priznanja i nagrade „Muderris Muhamed Seid-ef. Serdarević“ muftiji dr. Mevlud-ef. Dudiću, predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Srbiji.

Priznanje i nagradu „Muderris Muhamed Seid-ef. Serdarević“ ustanovio je muftija zenički mr. Ejub-ef. Dautović. Ovo priznanje i nagrada dodjeljuje se jednom godišnje za doprinos u razvoju naučne misli u Islamskoj zajednici.

Priznanje ”Muderris Muhamed Seid-ef. Serdarević” ustanovljeno je 2009. godine. Ovo priznanje do sada je dodijeljeno dr. Nusretu Isanoviću (2009.), hfz. dr. Halil-ef. Mehtiću (2010.), muftiji zagrebačkom Ševku-ef. Omerbašiću (2011.), akademiku Enesu Kariću (2012.), muftiji ljubljanskom dr. Nedžad-ef. Grabusu (2013.) i muftiji zeničkom mr. Ejub-ef. Dautoviću (2014.).

Komisija za dodjelu priznanja i nagrade „Muderris Muhamed Seid-ef. Serdarević“ u sastavu: muftija zenički mr. Ejub-ef. Dautović – predsjednik, dekan IPF u Zenici dr. Zuhdija Adilović i glavni imam mr. Jakub-ef. Salkica, na svojoj sjednici održanoj u Zenici, 13. maja 2015. godine, donijela je odluku da se ovogodišnje priznanje i nagrada ”Muderris Muhamed Seid-ef. Serdarević” dodijeli muftiji dr. Mevlud-ef. Dudiću, predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Srbiji.

Prof. dr. Mevlud Dudić rođen je 27. jula 1966. godine u Tutinu. Osnovnoškolsko obrazovanje je stekao u rodnom gradu, a srednju islamsku školu „Alaudin medresu“ završio je u Prištini 1985. godine. Po završetku medrese upisuje se na Islamski teološki fakultet u Sarajevu, na kom diplomira 1989. godine i stiče zvanje profesora islamskih nauka. Zvanje magistra islamskih nauka stiče 2005. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, odbranivši magistarsku tezu „Nastanak i razvoj Medrese u Novom Pazaru“. Na istom univerzitetu uspješno brani doktorsku disertaciju 2007. godine na temu „Uloga sibjan-mekteba u očuvanju islama u Sandžaku“.

Obavio je više interdisciplinarnih specijalizacija iz oblasti međureligijskih odnosa sa posebnim osvrtima na islamske studije, komparativne analize religijskih doktrina te komunikoloških fenomena u interkulturalnim sredinama i globalno-civilizacijskim razmjerama, od kojih valja istaći: jednosemestralne boravke na Univerzitetu „Al-Azhar“ u Egiptu (1991.) iz oblasti komunikologije i dijaloga među religijama; na Univerzitetu u Virdžiniji u Sjedinjenim Američkim Državama (2002.) gdje je proučavao uzroke i posljedice civilizacijskih sukoba i rješavanje istih mirnodopskim metodama, kao i višemjesečna studijska putovanja (2008.) u organizaciji State Departmenta u Vašington, Njujork, Teksas i Čikago u okviru projekta „Obrazovna politika lidera“.

Dr. Dudić profesionalni angažman započinje 1991. kao predavač islamskih disciplina pri Odboru Islamske zajednice u Tutinu gdje ostaje do 1994. Godine 1992. biva honorarno angažovan u „Gazi Isa-beg“ medresi u Novom Pazaru kao profesor grupe stručnih predmeta. Za vršioca dužnosti direktora „Gazi Isa-beg“ medrese imenovan je 1994. godine. U periodu 1994-2002. u istoimenoj srednjoj stručnoj školi predaje predmet hadis – misli i postupci Muhammeda a.s. Godine 1995. izabran je za direktora Medrese „Gazi Isa-beg“ i na toj funkciji ostaje sve do 2006. godine. Po osnivanju Islamske pedagoške akademije u Novom Pazaru 2001. godine dobija katedru za predmet metodika nastave, komunikologija i moderni islamski pokret. Godine 2006. izabran je za dekana Fakulteta za islamske studije, u čijem je osnivanju sudjelovao od ideje, preko organizacionog odbora, do realizacije projekta i na tom mjestu ostaje do 2008. godine. Na istom fakultetu predaje na katedrama misionarstva i međureligijskog dijaloga i metodike islamske vjeronauke. U istom periodu je na Internaconalnom univerzitetu u Novom Pazaru predavač na predmetu islamska kultura i civilizacija. Prošao je zvanja asistenta, docenta, vanrednog profesora, a 2008. godine je izabran za redovnog profesora komunikologije na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Iste godine biva biran na funkciju prorektora za nastavu na spomenutom univerzitetu. Krajem 2008. izabran je za rektora Internacionalnog univerzitetu u Novom Pazaru.

Od samih početaka profesionalnog angažovanja uzima aktivno učešće u institucionalnom organizovanju Islamske zajednice, kako na područjima negdašnjih država SFRJ, SRJ, SCG, tako i na području današnje države Republike Srbije.

Prof. dr. Mevlud Dudić je autor više knjiga. Kao vrstan poznavalac islamskih znanosti, učestvovao je u osnivanjima i radu nekolicine naučnih časopisa i godišnjaka. Autentične naučne i publicističke članke objavljivao je u mnogobrojnim glasilima u zemlji i inostranstvu. Od posebnog značaja su radovi:

  • Globalizacija i obrazovanje
  • Prednosti i nedostaci Bolonjskog procesa
  • Analiza procesa upravljanja i odlučivanja kod aktivnih preduzetnika kao strateškog fatora stabilnosti kompanija
  • Podsticanje značaja znanja u novom društvu

Prof. dr. Mevlud Dudić je učestvovao na preko pedeset naučnih konferencija i simpozija širom svijeta iz oblasti međureligijskih odnosa, interdisciplinarnih korelativnih razumijevanja različitih kultura i civilizacija i komunikologije te na svim tim naučnim susretima imao vrlo zapažena izlaganja.

Prof. dr. Mevlud Dudić tečno govori tri strana jezika: arapski, engleski i albanski. Oženjen je i otac četvoro djece. Živi i radi u Novom Pazaru.

Gore navedeno opredjelilo je Komisiju da odluči da se priznanje i nagrada „Muderris Muhamed Seid-ef. Serdarević“ za 2015. godinu dodijeli  muftiji dr. Mevlud-ef. Dudiću.

U okviru posjete muftije Dudića povodom dodjele navedenog priznanja, u Uredu muftije zeničkog organizovan je svečani prijem, a muftija Dudić je u Ensar džamiji u Zenici održao hutbu.

Nakon džuma namaza, zajedno sa muftijom zeničkim, muftija Dudić posjetio je Medžlis Islamske zajednice Zenica, gdje se susreo sa predsjednikom Izvršnog odbora gosp. Muhamedom Begagićem i glavnim imamom mr. Jakub-ef. Salkicom. Tom prilikom muftiji Dudiću i njegovim saradnicima glavni imam uručio je „Izabrana djela“ Muhameda Seida Serdarevića.

 

OBRAĆANJE MUFTIJE DR. MEVLUDA DUDIĆA

04

 

Dragi muftija Ejub-efendija, cijenjeni članovi Komisije za dodjelu priznanja i nagrade „Muderis Muhamed Seid ef. Serdarević“, poštovani prisutni, braćo i sestre, dozvolite mi da budem ličan. Volio bih da mogu riječima iskazati koliko sam počašćen ovim priznanjem i nagradom koja mi se uručuje danas.

Vjerniku i muslimanu je dato da se u životu trudi, da nastoji ispuniti povjerene mu emanate i da pritom očekuje nagradu samo od Uzvišenog Stvoritelja. Međutim, u Kur’anu se kaže “I reci:  – Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici.” Dakle, u svojoj pravednosti Allah dž.š. je ostavio mogućnost ljudskog priznanja kako bi to bio podstrek trudbeniku i motivacija da ustrajava na putu činjenja dobra i odvraćanja od zla. U tom smislu, neizmjerno sam sretan i zadovoljan ovim prestižnim priznanjem koje nosi časno ime „Muderiss Muhamed Seid-ef. Serdarević“ i koje mi je pripalo prema mišljenju uvažene Komisije koju su sačinjavali: muftija zenički mr. Ejub-ef. Dautović – predsjednik, dr. Zuhdija Adilović i mr. Jakub-ef. Salkica.

Također, upućujem molitvu Gospodaru svjetova da učini da od ovog imaju koristi Bošnjaci i svi ostali muslimani, te da lično meni ovo priznanje bude podstrek da nastavim putem sticanja Božije milosti.

Moram priznati da mi je vrlo teško da izbjegnem uobičajenu floskulu prilikom ovakvih prigoda kada se ističe da mi je ovo najdraže priznanje, ali stojim danas pred vama svjedočeći gore spomenuti kur’anski ajet, a svakako iskazujući poštovanje prema ovom Muftijstvu, Muftiji i svim muslimanima.

Zapravo: „Ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu dž.š.“ – kaže Poslanik s.a.v.s.

Dobiti priznanje velikana, alima i muderisa Muhameda Seid-ef. Serdarevića je privilegija, kao i nositi priznanje sa imenom takvog čovjeka koji je za kratka života više napisao negoli neki drugi alimi što su pročitali za cio svoj vijek.

Muderis Muhamed Seid-ef. Serdarević bio je neumorni pregalac na polju očuvanja i obnove islamskih duhovnih vrijednosti, kao i organizacije Islamske zajednice, odnosno uleme i ilmije, ali njegov najveći doprinos bio je na polju pisane riječi  u vremenu polarizacije, nesigurnosti i traumatizacije bošnjačkoga ummeta, u vremenu diobe uleme na tradicionaliste i moderniste, konzervativce i one koji su pokušavali da uhvate korak sa stvarnošću. U to smutno vrijeme glas istinskog razuma i predanog rada bio je od suštinske važnosti za opstanak Bošnjaka. Danas, stoljeće kasnije, skor da se ništa nije promijenilo. Oči Bošnjaka i dalje su uprte u ulemu i od nje očekuju smjernice kuda, kako i gdje dalje.

Zato mi dozvolite da podvučem i tu liniju u pogledu važnosti ovog priznanja i značaja koje ono za mene lično ima. Ja to razumijevam kao činjenicu da bošnjačka ulema danas mora ostati dosljedna ideji aktivnog islamskog djelovanja baziranog na principu duhovne i naučne utemeljenosti i pregalaštvu, jer je to jedini način da očuvamo islam i Bošnjake kako na našem domovinskom prostoru Bosni i Hercegovini i Sandžaku, tako i u regionu, ali i da ponudimo obrazac uspješnoga, tolerantnoga i općeprihvaćenoga suživota muslimana, kršćana i svih drugih koji žive na evropskome kontinentu, pa i cijelome svijetu. To je naša obaveza kao autohtonoga muslimanskoga i evropskoga naroda i to je, duboko sam ubijeđen, pravi put koji osigurava mir i stabilnost među narodima, kulturama i civilizacijama.

Sa rahmetli Muhamedom Seid-ef. Serdarevićem „upoznao“ sam se 1982. godine kao učenik drugog razreda „Alauddin“ medrese u Prištini. Tada sam nabavio „Fikhul-Ibadat“ gdje sam naučio vrste voda, čistoću, abdest, namaz, post, zekat, hadž, kao i kurban i propise o kurbanu.

Zahvaljujući tom djelu nisam imao problema do sada u razumijevanju fikhskih propisa. I kasnije sve što sam učio, „Fikhul-Ibadat“ mi je uvijek bio osnova i na Islamskom fakultetu, a ako hoćete i na specijalističkim studijama na Al-Azharu.

Dok sam predavao fikh učenicima Medrese, insistirao sam da „Fikhul-Ibadat“ bude obavezna literatura i da je najpristupačniji za naše medrese. Moram priznati da i danas, kada se hoću podsjetiti nekih stvari, konsultujem „Fikhul-Ibadat“. Možda rizikujem, ali želim istaći da kao što imamo hanefijski fikh, tako i mi Bošnjaci imamo Serdarevićev fikh. Držim do toga da niko u Bošnjaka nije vrjednije ni konciznije obradio oblast fikha kao što je to Muhamed Seid-ef. Serdarević.

Moja radost je veća tim prije što sam se danas i sam ukrcao na Nuhovu lađu spasa od općeg potopa i zajedno činim porodicu prethodnika koji su dobili ovo priznanje.

Uvaženi Muftija, braćo i sestre, o našim velikanima su nekada drugi govorili i pisali, a kada su to činili uvijek je bilo na našu štetu. O svojima su u najljepšem svjetlu govorili, a o muslimanima u najružnijem.

Na našoj generaciji je da vratimo sjećanje na naše slavne pretke kojih je bilo jako puno. Zahvaljujući njima mi kušamo blagodati islama. Jedan od naših velikana je i Muhamed Seid-ef. Serdarević.

Divim se vašem Muftiji i svima vama. Vama koji ste svjesni svega onoga što je uradilo ovo Muftijstvo u prethodnom periodu na čelu sa Ejub-efendijom, imamima, muderisima, Islamskom akademijom i muslimanima ovog muftijstva.

Za nas Bošnjake u Sandžaku i Islamskoj zajednici u Srbiji bili ste uvijek inspiracija.

Moram priznati da mi vrlo imponuje priznanje sa imenom ovog velikana i svakako od ljudi od kojih mi ono dolazi. Ono me obavezuje na još veće poštovanje naših predaka i kako bi pedagozi rekli – ovo mi je vjetar u leđa.

Ovo je ujedno priznaje svim Bošnjacima u Sandžaku, imamima i muderisima te Islamskoj zajednici u Srbiji u cjelini.

Na kraju, još jednom iskazujem duboku zahvalnost članovima Komisije i obavezujem se da ću ovo priznanje nositi dostojanstveno i da će mi biti dodatna motivacija u daljem radu.

Es-selamu alejkum i hvala svima koji su došli danas ovdje da osvjedoče ovaj trenutak.

 

OBRAĆANJE MUFTIJE MR. EJUB EF. DAUTOVIĆA

 

Bismillahirrahmanirrahim!

Elhamdulillahi, ve selatu ve selamu ala Resulillahi…

Poštovani,

Čini mi posebno zadovoljstvo što Vam danas u okviru svečanosti dodjele priznanja „Muhamed Seid-ef. Serdarević“ muftiji prof. dr. Mevlud-ef. Dudiću, predsjedniku Mešihata IZ-e u Srbiji, mogu predstaviti Muhameda Seida Serdarevića, zeničkog i bosanskog alima, osobu velikog intelektualnog potencijala, uvaženog i cijenjenog znanstvenika, reformatora, mudžtehida, pedagoga, prevodioca, predavača na arapskom, turskom i perzijskom jeziku, izvanrednog oratorskog dara, ali u isto vrijeme i osobu koja je postavljala visoke standarde u Islamskoj zajednici i gradila reputaciju evropskih muslimana u svijetu.

Iako je umro relativno mlad (u 36. godini), Serdarević je ostavio duboki trag u životu muslimana Bosne i Hercegovine. Bio je jedan od najučenijih i najnaprednijih alima svoga vremena i svoje sredine, koji se svojim radom i djelima ubraja u krug najznačajnijih alima, kao što su: reis Džemaludin Čaušević, reis Muhamed Teufik Azabagić, Mehmed Handžić i drugi.

Muhamed Seid Serdarević živio je i djelovao po osamnaest godina u devetnaestom i dvadesetom stoljeću, ukupno trideset šest godina (1882-1918). Ovaj period karakteriše promjena dva društvena poretka na ovim prostorima – osmanskog koji odlazi i nadolazećeg evropskog. Iako je živio u burnim vremenima, Muhamed Seid Serdarević, uz izvanrednu sposobnost povijesne orijentacije, insistirao je na reformi i modernizaciji obrazovnih institucija i zajednice u cjelini, odvažno se opredjeljujući za evropsku budućnost bosanskih muslimana u novim, promijenjenim društvenim okolnostima u Bosni i Hercegovini.

Muhamed Seid Serdarević svoje djelo i djelovanje profilirao je i izrazio na tri područja:

– reforma (islah),

– obnova (tedždid),

– društveni prosvjetiteljski angažman (tanwir).

Vrijeme u kojem je živio, radio i djelovao Muhammed Seid Serdarević karakteriše intenzivna borba Bošnjaka muslimana za njihov vjerski, kulturno-prosvjetni i politički identitet.

Krajem 19. i početkom 20. stoljeća kulturno-prosvjetnu i političku scenu bošnjačkog naroda predstavljaju dva relativno snažna politička i kulturno-prosvjetna pokreta.

Na jednoj strani nalazi se pokret za vjersko-prosvjetnu i vakufsko-mearifsku autonomiju, na drugoj strani pokret koji promoviše kulturno-prosvjetne, ekonomske, humanitarne i druge društveno-korisne projekte.

U tim okolnostima, Muhamed Seid Serdarević ističe se ne samo kao briljantni alim, koji je prije i bolje od ostalih shvatao svoje vrijeme, nego i kao mislilac koji je išao daleko ispred svoga vremena.

Poštovani,

Vrijeme koje mi danas živimo i koje dolazi zahtijeva našu punu odgovornost i otvorenost našeg odnosa prema islamu, muslimanima, domovini, prema svojim uglednim ljudima, jer nema života nijednom narodu koji zaboravlja svoje ugledne ljude.

Danas nam, također, trebaju ljudi kao što je bio Muhamed Seid Serdarević, ljudi koji imaju sposobnost povijesne orijentacije, ljudi koji duboko i čvrsto vjeruju u univerzalne duhovne vrijednosti, potencijale i ambicije islama.

Upravo zbog toga mi smo se opredijelili da ovo priznanje ”Muhamed Seid-ef. Serdarević” dodijelimo muftiji prof. dr. Mevlud-ef. Dudiću, predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Srbiji.

Hvala vam na pažnji!

(Glas islama 266, strana 14, Aktuelnosti)