Školska ustanova Wildan uvodi dva nova predmeta

Za školarce brine Wildan, još jedna institucija pri Mešihatu Islamske zajednice u Srbiji. Olakšavaju i roditeljima i djeci od prvog do osmog razreda.

U Wildanu predmeti Ilmudin,, bosanski, srpski, engleski jezik i matematika. Od septembra najavljuju novine.

U Wildanu funkcioniše i sistem produžene nastave, ne rade, kažu, radi dobiti, već kako bi pomogli osnovcima.

Engleski jezik dva puta nedjeljno. Grupe podijeljene na manje i veće razrede.

Od septembra između ostalog planiraju povećati grupe, ali uvesti i indivudalni rad sa školarcima, kao i dva nova predmeta fiziku i hemiju. Cijena u Wildanu mjesečno je 30, a sa prijevozom djece  40 eura.