Pitanje bosanskog jezika – Dr. Fehratović vs. prof. Kovačević u emisiji “DOBRO JUTRO” na Pinku 148

U Jutarnjem programu televizije Pink 1 gostovao je dr. Jahja Fehratović na temu pokušaja negacije bosanskoga jezika od strane SANU-a. Sa druge strane je prof. Miloš Kovačević.

Gostovanje je započeo rečenicom da su Bošnjaci oduvijek govorili bosanskim jezikom I naglasio da bosanski jezik ima hiljadugoišnju egzistenciju, današnju, a imaće je i u budućnosti.

Ali da različite sredine u kojim Bošnjaci žive, bez obzira na vjeroispovijest, dosta utiče na promjenu u njihovom jeziku,

Na konstataciju voditeljke emisije da SANU postoji kako bi dala svoje mišljenje na neku određenu temu, dr. Fehratović je rekao da je upravo SANU odgovorna za sve zločine koji su se desili nad Bošnacima od početka 90-ih godina.

Dr. Fehratović je kazao da se treba već jednom prestati sa negiranjem bosanskog jezika I početi graditi neke bolje uslove za suživot kako se ne bi vratilo sve ono što je dovelo do nemilih događaja 90-ih godina.

Ono što kao argument nepostojanja bosansog jezika navodi prof.  SANU-a Miloš Kovačević   je da su na lingvističkom planu isti jezici ali da se na simboličkom planu u srpskom jeziku bosanski ne može tako zvati.

Prof. dr. Fehratović je istakao niz činjenica koje ukazuju na 1000 godišnje postojanje bosanskog jezika.

Kako kaže gospodin Fehratović, zvanični jezik u državi Srbiji je srpski jezik, ali ono što je Ustavom I zakonom garantovano je da Bošnajk ima pravo na svoj maternji jezik I da sva dokumenta koja izdaje država Srbija trebaju biti na bosanskom jeziku.

SANA