Sandžačke hadžije se pripremaju za boravak na Arefatu

0026d2c60f8003ee7436ed51508e56ae0681b38ee5fefb2131ba117394891dea
Tokom boravka u Meki, nakon obavljenih obreda umre, naše hadžije bile su  u prilici iskoristiti blizinu Bejtulaha, tj. Kabe da što više dobrovoljnih tavafa oko Kabe i namaza obave u haremu Kabe, što više dove i zikrova upute Uzvišenom Allahu.

Takođe, nakon obavljene umre a prije polaska na Arefat upriličena su dva tematska predavanja za hadžije, koja su imala za cilj da hadžijama približe i pojasne obrede hadža, značaj i značenja svakoga od njih kako bi bili u prilici u potpunosti se prepustiti uživanju u ibadetima, koji se tiču svakog pojedinačnog mjesta; Sa'ja, Tavafa, Mine i bacanja kamenčića, Muzdelife, a posebno Arefata. Predavanje o značaju hadža i vrijednostima Meke održao je Enver ef. Omerović, a o pripremama za hadž i njegovim obredima, te simbolici i poruci svakog od njih govorio je Rešad ef. Plojović.

Sandžačke hadžije će se u utorak 22.09.2015 u večernjim satima uputiti ka Arefatu radi boravka na njemu 23.09.,tj. 9. zu-l-hidžeta, sve do zalaska sunca, gdje će obaviti podne i ikindiju, činiti zikr i uputiti zajedničku dovu, a potom, nakon akšam namaza nastaviti kretanje ka Muzdelifi, da bi u jutarnjim satima bacali kamenčiće na Mini i uputiti se prema Meki, gdje će nastaviti obavljanje preostalih obreda hadža.

93a2f5ded2b430a24f4d4fe645f2cc2bdbf8b64bf5f3f4a01f7219cf18d392e56254167248c54efb5720a34d4b36e4139bf92fba87f4d8d7fa95163419d4aa0f 20ec1923f766f696dd1663d423156ab94d3213c00dddabaf2f48a126abb64561 0026d2c60f8003ee7436ed51508e56ae0681b38ee5fefb2131ba117394891dea 729ed53f815c5db31f8b3598a52ede5a9247b3c58652dc48a45a7fe70421bcd6