Život muslimana kroz deset tačaka 

 

DZEMIL DESTANOVIC NOVA SLIKAKako popraviti sebe (I dio)

Allahov poslanik a.s. je rekao: “Nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim na nešto što ako budete radili voljet ćete se? Širite među sobom selam.” (Muslim, br. 54)

 

Draga braćo i sestre u islamu, pravo i prvo polje djelovanja u našem životu moramo biti mi  sami. Ako u tome uspijemo onda će nam na drugim poljima biti lakše. Ako budemo slabi samim po sebi onda ćemo prema drugima biti nemoćni i neuspješni. Zato, u  prvom planu radimo na popravljanju našeg stanja, a onda pokušajmo nabolje promijeni svijet oko nas samih.

Evo nekih načina za brisanje sopstvenih grijeha i popravljanje našeg sopstvenog stanja prije nego li počnemo ukazivati drugima na njihove propuste i mahane.

 

  1. Pokajanje – tevba

Allahov Poslanik a.s. je rekao: “Ko se pokaje prije nego što Sunce izađe sa zapada, On će mu primiti tevbu.” (Muslim, br. 2703)

Muhammed a.s. takodje kaže: “Doista Uzvišeni Allah prima tevbu čovjeka sve dok duša ne dođe u grkljan.”

 

  1. Izlazak radi traganja za naukom

Allahov poslanik a.s. kaže: “Ko bude slijedio put koji vodi ka nauci, Allah će mu olakšati put do Dženneta.” (Muslim, br. 2699)

 

  1. Spominjanje Allaha dž.š.

Muhammed a.s. kaže: “Hoćete li da vas obavijestim o najboljim djelima vašim, najcjenjenijim kod vašeg Vladara, najvećim po deredžama, boljim za vas od dijeljenja srebra i zlata, vrjednijim nego da sretnete vašeg neprijatelja, udarate po njihovim vratovima, a oni udaraju po vašim?” Ashabi su odgovorili: “Dakako, Allahov Poslaniče!” On odgovara: “Spominjanje Uzvišenog Allaha.” (Tirmizi, br. 3347)

 

  1. Činjenje dobra i upućivanje na dobro

Muhammed a.s. kaže: “Svako dobro djelo je sadaka, a ko upućuje na dobro kao da ga i čini.” (Buhari, 10/374 i Muslim br. 1005)

 

  1. Vrijednost poziva vjeri u Allaha dž.š.

Allahov Poslanik a.s. je kazao: “Ko bude pozivao na pravi put ima nagradu svih onih koji ga slijede, s tim što se njihova nagrada ništa ne umanjuje.” (Muslim, br. 2674)

 

  1. Naređivanje dobra, a zabranjivanje zla

Muhammed a.s. kaže: “Ko od vas vidi ružno djelo, neka ga ukloni rukom, a ako ne može, onda jezikom, a ako i to ne mogne neka ga srcem osudi, a to je znak najslabijeg imana.” (Muslim, br. 49)

 

  1. Kiraet – učenje Kur'ana

Muhammed a.s. kaže: “Učite Kur'an. Kur'an će se na Sudnjem danu pojaviti u ulozi šefaadžije onome ko ga bude učio.” (Muslim, br. 804)

 

  1. Poučavanje Kur'anu i njegovo učenje

Muhammed a.s. kaže: “Najbolji među vama je onaj koji uči Kur'an i druge poučava tome.” (Buhari, 9/66)

 

  1. Nazivanje selama

Allahov Poslanik a.s. je rekao: “Nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim na nešto što ako budete radili voljet ćete se? Širite među sobom selam.” (Muslim, br. 54)

 

  1. Ljubav u ime Allaha dž.š.

Muhammed a.s. je rekao: “Doista će Allah na Sudnjem danu kazati: – Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime, danas ću ih staviti u Svoj hlad, a drugog hlada osim mog hlada nema.” (Muslim, br. 2566)

(Glas islama 269, strana 30, Rubrika: Pouke,Autor: Džemil Destanović)