Predavanje – hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Arap džamija 05.11.15.