Treba nam akcija a ne reakcija

fb111Piše: Fetić Abduselam

Francuska – Gledam po internetu kako muslimani reaguju sada kad se desio teroristički napad u Parizu, kako se mnogi tek sada sjete Palestine, Sirije, Iraka, Mijanmara, a do juče su izbjeglice prolazile Balkanom i mnogima nije palo na pamet da ih pomognu.

Ovakvo ponašanje se zove reakcija, a muslimanu je zabranjeno da bude reaktivan, već treba biti aktivan, stalno govoriti o nepravdama diljem svijeta. Mnogi će već sutra zaboraviti Palestinu, ili su je već zaboravili, a Palestina nije od jučer.

Dokaz da je reaktivizam zabranjen je Kur'anski ajet: “O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!” (El-Ma'ida, 8)
Ono što se dešava u Palestini, Siriji, Iraku, Mijanmaru nam nesmije biti razlog da opravdavamo ubijanje nevinih ljudi u Francuskoj.

Pokažimo da smo muslimani u lahkoći i poteškoći.

I sjetimo se naše braće u Palestini, Siriji, Iraku, Mijanmaru, Centralnoj Africi … češće i iskrenije, ne samo kad se desi nekakva nesreća i zlo.

MOLIM ALLAHA DA NAM POVRATI SIGURNOST U CIJELOM SVIJETU I DA NAS UČINI SIGURNIMA GDJE GOD ŽIVIMO. AMIN!