Predavanje – hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Arap džamija 03.12.15.