Priredba Škole Kur'ana Časnog u Tutinu 03.01.2016.