Halal tržište BiH u 2015. godini: U prometu preko 5000 halal certificiranih proizvoda

halalHalal tržište je geografski rasprostranjeno na cijeloj planeti, obuhvata širok spektar proizvoda i usluga koje halal konzumentima nude kako mali lokalni proizvođači, tako i transnacionalne kompanije. Veličina i potencijal halal tržišta u pojedinim regionima je različit i ovisi o ukupnom broju halal konzumenata, općem stanju ekonomije i drugim tržišnim faktorima, ali i tradicijskim, kulturološkim i religijskim osobenostima pojedinih područja, a ponekad i političke situacije. I pored kompleksnosti globalnih utjecaja prognozira se stabilan i kontinuirani rast halal industrije za duži period.

Bosna i Hercegovina predstavlja najveće i najznačajnije tržište u Jugoistočnoj Europi. Osim toga, Bosna i Hercegovina je najuređenije halal tržište sa aspekta institucionalnog pristupa halal certificiranja proizvoda i usluga. U 2015. godini osnovano je Udruženje halal industrije čije je cilj kreiranje pozitivnog privrednog ambijenta, edukacija, promocija i podizanje svijesti javnosti o važnosti halal kvalitete. Već u prvoj godini uspješno je realizirano nekoliko projekata.

U protekloj godini izrađena je „Lična karta halal industrije u BiH“. Prema prikupljenim podacima za 2014. godinu, subjekti koji posluju po halal standardima i imaju certifikat, ostvare na godišnjem nivou oko 1,5 milijardu maraka prometa, te upošljavaju oko 8.000 ljudi, ne računajući kooperante, uz ukupan obim proizvodnje prehrambenih proizvoda od 633.000 tona godišnje. Halal industrija danas ostvaruje pozitivan utjecaj na ekonomski razvoj, poduzetništvo, naučna istraživanja i ukupnu konkuretnost proizvoda na tržištu.

Agencija za certificiranje halal kvalitete započinje novu 2016. godinu sa ukupno 78 klijenata, kompanija čija proizvodnja je usklađena sa zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010. U Bosni i Hercegovini je trenutno 56 halal certificiranih kompanija, a 20 kompanija izvan BiH. Na policama marketa u ponudi je  preko 5000 halal certificiranih proizvoda a također su dostupne i halal usluge u ugostiteljstvu. Uspješnu implementaciju zahtjeva Halal standarda u prošloj godini završilo je 18 novih kompanija. Pored toga, 298 osoba koje su zaposlene direktno u navedenim firmama su prošle edukaciju o primjeni zahtjeva halala u proizvodnji i o provođenju internog audita.

Najavljenim i nenajavljenim auditima Agencija vrši provjeru primjene propisa i odredbi Halal standarda u cjelokupnom lancu proizvodnje u kompaniji. U protekloj godini obavljeno je 98 audita u kompanijama i njihovim kooperantima u kojima nisu zabilježena odstupanja od propisa Halal standarda. Također, u laboratorijama na Institutu za genetičko inžinjerstvo i Veterinarskom fakultetu Sarajevo testirano je  70 vrsta proizvoda i urađeno je 98 laboratorijskih analiza.

Već punih pet godina Agencija za certificiranje halal kvalitete koristi brze testere za analizu nedozvoljenih sastojaka u sirovinama, poluproizvodima, proizvodima i jelima. Analize se vrše na prisustvo alkohola, svinjskih proteina, svinjskih masnoća i GMO. Do sada je urađeno preko 400 analiza brzim testerima a samo ove godine urađeno je oko 50. Ovim analizama Agencija dodatno provjerava halal proizvode kako bi se otklonile bilo kakve sumnje u njihovu ispravnost.

Agencija za certificiranje halal kvalitete je u suradnji sa Institutom za standardizaciju BIH učestovala i organizirala najznačajnije skupove u oblasti halal standardizacije i akreditacije kako u Europi tako i na svjetskom nivou.

Uporedna analiza podataka pokazuje da 2015. godina predstavlja najuspješniju godinu kako u radu Agencije tako i u razvoju halala i halal tržišta u BiH i šire.

(www.halal.ba)