Saopćenje za javnost Ureda za odnose sa javnošću Rijaseta

careva-dzamija-sarajevo-1Sarajevo, 13. januar 2015. (MINA) – U cilju informiranja javnosti vezano za aktivnosti oko uključivanja alternativnih grupa u strukture Islamske zajednice, Ured za odnose s javnošću Rijaseta IZ u BiH izdaje sljedeće saopćenje:

– Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini  ima ustavnu obavezu da institucionalno organizira vjerski život muslimana na području svoga djelovanja. Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica Islamskoj zajednici jamči pravo da se ona isključivo bavi institucionalnim organiziranjem vjerskog života muslimana kao što je to pravo zajamčio za ostale tri tradicionalne vjerske zajednice. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini svojim aktivnostima izražava punu otvorenost prema sljedbenicima islama i poziva ih u svoj jedinstveni džemat. U suštinskom smislu, to je poziv na jedinstvo bosanskih muslimana u jedinstvenoj Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini.

Usljed različitih društvenih i političkih dešavanja na prostoru BiH u posljednje dvije decenije formiran je određen broj paradžemata koji nisu u sastavu Islamske zajednice, što je suprotno Zakonu o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH kao i Ustavu IZ-e. Ne ulazeći ovom prilikom u motive i razloge nastajanja ovih alternativnih grupa kao i načina njihovoga djelovanja, nadležni organi IZ-e su odlučni da se ovo stanje uredi. Islamska zajednica ima obavezu i odgovornost da brine o pravilnom učenju i tumačenju islama i njegovom prakticiranju kao i organiziranju vjerskog života u skladu sa takvim učenjem za sve muslimane u Bosni i Hercegovini. Kako Islamska zajednica do sada nije imala nikakav uvid u rad ovih samoorganiziranih grupa ne može snositi odgovornost za njihovo djelovanje.

Reisu-l-ulema je zatražio od muftija i glavnih imama, na području svih muftiluka u BiH, da obave razgovore sa predstavnicima i organizatorima ovih paradžemata i pozovu ih da se uključe u područne džemate koji djeluju u okviru organizacione strukture Islamske zajednice. Potrebno je da zatvore objekte u kojima se nelegalno organiziraju vjerski obredi koje ne predvode legalni i legitimni vjerski autoriteti dekretirani od strane Islamske zajednice. U Islamskoj zajednici postoji dostatan broj džamija, medresa, fakulteta, biblioteka i drugih ustanova i institucija da zadovolje potrebe svih muslimana u Bosni i Hercegovini.  Rok za ovaj proces gašenja ovih paradžemata je do kraja februara 2016. godine. Ukoliko neko od predstavnika ovih paradžemata ne prihvati zahtjev za njihovim gašenjem i zatvaranjem nelegalnih objekata, ostat će izvan pravnog okvira IZ u BiH i suočit će se sa svim posljedicama vaninstitucionalnog djelovanja na vlastitu odgovornost.

Ovo nastojanje Islamske zajednice da institucionalno zaštiti prostor svoga djelovanja ni na koji način ne dovodi u pitanje pravo svakog pojedinca i pripadnika Islamske zajednice da osobno i u svojem privatnom životu prakticira islam na način koji sam odabere, stoji na kraju saopćenja Ureda za odnose s javnošću Rijaseta.