Muftija sandžački održao hutbu u džamiji na Paricama

1cc3725338885f5aae4c4a0cbe82dea31286fd8555f4d7d81c2b794f7f27a5c3 - CopyMuftija sandžački Muamer ef. Zukorlić, dana 15.01.2016.godine održao je hutbu u Hajrudin džamiji na Paricama.

On je sa mimbera časnog vjernicima tumačio kur'anske ajete koji govore o davanju emaneta, te čovjekove osnovne uloge na Zemlji – halife/namjesnika, ukazao na važnost i obaveznost ljudi da po navedenim kur'anskim i hadiskim porukama daju emanete i poštuju i ispunjavaju dobijene emanete.

“Kada oni koji ne zaslužuju emanet dobiju emanet onda dolazi do fesada – nereda umjesto sulha – blagostanja” – kazao je Muftija.

U nastavku Muftija je iznio također kur'anski princip ili mjerilo po kome je neko zaslužan da dobije emanet. To su dvije osobine: el-kavijj – sposobnost i el-emin – povjerljivost.

“Ovo je kur'anski princip, a ne nekakva studija menadžmenta. Ako uzmete nesposobnog on će vas uništiti i obratno.“

Međutim, u narodu koji je višedecenijski ubijan, jako teško je naći čovjeka sa ova dva dobra. Ali je naša obaveza tražiti, pa ako ih nema onda odgajati mlade kadrove kroz mektebe, škole Kur'ana, medrese, fakultete i dr.

Hatib je kazao da je jedan od najvećih emaneta prenošenje generacijskih emaneta, kojima su nas naši očevi i djedovi zadužili. Dužni smo ih prenijeti istim ili unaprijeđenim.  A ti emaneti se odnose na očuvanje vjerskih, nacionalnih, kulturno-etičkih, bontonskih i drugih blaga.

“Pogledajmo sebe da li to radimo. Vakufi su naš emanet. Naši djedovi su bili u težoj situaciji od nas, ali su ipak uspjeli sačuvati puno vakufskih dobara. Mi smo sada u boljoj prilici da branimo i odbranimo vakufe. Najžešće strijele su prema vakufu. Zašto? Zato što je on temelj opstanka obrazovnih sistema” – kazao je Muftija.

Muftija se osvrnuo i na ponedjeljak 18.01.2016. godine, kada je najavljeno otimanje vakufa Banja i poručio najavljenim otimačima:

“Dok je jedan od nas živ neće otimati vakufe. Mi ulema i vi džematlije bujrum, branit ćemo taj vakuf. To nema veze s politikom. To je emanet i dosljednost emanetu. Ja sam samo dužan da uradim ono što mogu. Toliko ste i vi svi dužni” – kazao je Muftija i pozvao džematlije da se organiziraju i priključe ulemi u odbrani vakufa.

Muftija je svoju hutbu završio pozivom da učestvuju u sedžadi koja se jednom mjesečno nakon džume postavlja za rad vakufskih kuhinja.

Nakon hutbe Muftija je predvodio džumu namaz.

Informativna služba

47d97b4517a7263cec4d35d294e92526b19af4b1beacb4aba5285b8c1de465c558914474a2205854302ca41dde4f16d13a46bfe02cd663f5920f80b451988b75 - Copy0c8b5afd8f46934388f48b92dddd0661bed302e736d9148587146fac135136f3 - Copy8d85269aefd24e5e06dacb706fa3127d54445d0f9ee0f8e7c984a8d55e47972e - Copy