Predavanje – hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Arap džamija 14.01.16.