Da li želimo biti od onih prvih, uvijek prvih

DZEMIL DESTANOVIC NOVA SLIKAŽivot muslimana – kako da upotpunimo sebe

 Ljude se dijele na tri kategorije: oni koji su sami sebi učinili nepravdu zapostavljajući Allahove dž.š. naredbe, oni koji se trude da se udalje od Allahovih dž.š. zabrana shodno stepenu svog znanja i bogobojaznosti i oni koji se natječu u činjenju dobrih djela i ostavljanju Allahovih dž.š.  zabrana što je moguće više.

 Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve koji ih budu slijedili u dobru do Sudnjega dana. Amin.

Džennet je Allahovo dž.š. stvorenje sa stotinu katova u kojem će ljudi biti raspoređivani shodno onome što su zaslužili boraveći na ovom prolaznom svijetu. Uspio je svaki onaj ko zasluži Allahovu dž.š. milost i Njegovom dobrotom uđe u Džennet.

Među mnoštvom džennetlija, mnoštvom uspješnim i dobrih Allahovih dž.š. robova, bit će i onih najodabranijih, onih koje možemo nazvati prvacima Dženneta. To su oni prvi, uvijek prvi.

Allah dž.š ih opisuje, pa kaže :

“I oni prvi – uvijek prvi! Oni će Allahu bliski biti u džennetskim baščama naslada. Bit će ih mnogo od naroda drevnih, a malo od kasnijih! Na divanima izvezenim, jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti! Služit će ih vječno mladi mladići sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg – od koga ih glava neće boljeti i zbog koga pamet neće izgubiti – i voćem koje će sami birati, i mesom ptičijim kakvo budu željeli. U njima će biti i hurije očiju krupnih, slične biseru u školjkama skrivenom, kao nagrada za ono što su činili!” (El-Vaki‘a, 10-24)

Ljudi se dijele na mnoštvo različitih kategorija. Želimo ovdje spomenuti samo tri :

  1. Oni koji su sami sebi učinili nepravdu zapostavljajući Allahove dž.š. naredbe.
  2. Oni koji se trude da se udalje od Allahovih dž.š. zabrana shodno stepenu svog znanja i bogobojaznosti. Oni teže da uđu u Džennet ne razmišljajući puno na kojem katu Dženneta će smješteni biti. Njima je samo cilj da uđu u Džennet.
  3. Oni koji se natječu u činjenju dobrih djela i ostavljanju Allahovih dž.š. zabrana što je moguće više. Oni koji se natječu za naodabranije društvo u Džennetu, društvo poslanika i iskrenih Allahovih dž.š. robova. To su oni prvi, uvijek prvi.

Draga braćo i cijenjene sestre u islamu, razmišljamo li kojoj od ove tri skupine mi pripadamo? Jesmo li ikada pokušali  da postavimo sebi za cilj da budemo oni koji će se pridružiti onima koji su prvi i uvijek prvi i kako da i mi postanemo jedni od njih?!

Šta su to oni radili kada ih čeka ovakva nagrada? I šta je to što nas sprječava da budemo jedni od njih?

Da li su oni od neke druge vrste ili od nekog drugog roda, a ne našeg roda i naše vrste? Da li su živjeli na nekoj drugoj planeti, ne na ovoj na kojoj mi sada živimo? Sigurno nisu. To su bili ljudi iskrenih srca, ljudi koji su u potpunosti mijenjali sebe i one oko sebe.

Uzvišeni Allah dž.š. kaže:

“Doista, Allah neće promijeniti jedan narod sve dok sam sebe ne promijeni!” (Er-Ra‘d, 11)

Kada uspijemo promijeniti sebe Allah dž.š. će promijeniti i naše stanje.

Draga braćo u islamu, ovo je jedan od prvih koraka ka stepenu onih koje nazivamo prvi i uvijek prvi, zatim istinska posvećenost ka činjenju dobrih djela i natjecanje u pokornosti Allahu dž.š., a ne natjecanje u gomilanju imetka i drugih materijalnih dobara na ovom prolaznom dunjaluku.

Allah dž.š. nas savjetuje u Svojoj Knjizi da budemo od onih koji se natječu u dobrim djelima:

“I neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu!” (El-Mutaffifun, 26)

“Za ovakvo nešto neka se trude trudbenici!” (Es-Saffat, 61)

Sljedeći koraci ka ovom stepenu jesu da stalno svodimo račune sami sa sobom, da razmišljamo o svom stanju, svom ibadetu, jačini svog imana, koliko dobrih djela ima u našim životima. Razmišljamo li o kratkoći svoga života?

Neophodno je da se i mi prihvatimo istog puta kojim su hodili ashabi našeg Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, neka je na njih Allahovo zadovoljstvo.

Kada čujemo ajete ili hadise u kojima je podsticaj na nešto, požurimo da to sprovedemo u praksi. Kada saznamo da Allah dž.š. nešto voli i traži, znajmo da je to put koji vodi ka Džennetu, pa krenimo tim putem.

Ukoliko čujemo ajete ili hadise u kojima se neka stvar zabranjuje, ne okupirajmo svoju dušu istraživanjem je li to strogo zabranjeno ili pokuđeno, razilaze li se učenjaci po tom pitanju. Požurimo da se udaljimo od toga koliko smo u mogućnosti.

Kako li su samo široka vrata zikra? Ljubav i mržnja u ime Allaha…, milostivost i dobročinstvo prema stvorenjima…, dobročinstvo roditeljima…, održavanje rodbinskih veza…, lijep odnos prema komšiji…, naređivanje dobrih djela i zabranjivanje loših…, lijepa riječ…, ispunjavanje potreba drugih muslimana…, tevba…, istigfar… Mnogo je, zaista mnogo dobrih djela koja će nas učiniti, ako Allah dž.š. dozvoli, da budemo od onih koji žure i natječu se za Allahovo dž.š. zadovoljstvo i nagradu onih prvih, uvijek prvih.

Ovako su oni sami sebe odgajali:

Ibrahim et-Tejmi, rahimehullahu te'ala, rekao je: „Zamislio sam sebe u Vatri: kako jedem plodove stabla Zekkum, pijem gnojnu kapljevinu, kažnjavam se željeznim maljevima, pa sam upitao svoju dušu: ‘O dušo moja, šta želiš?’ Rekla mi je: ‘Želim da se vratim na dunjaluk i činim dobra djela i njima se spasim od nesnosne patnje.’ Zatim sam zamislio da sam u Džennetu: kako se krećem džennetskim baščama, grlim džennetske žene – hurije, oblačim džennetsku odjeću i nakit, pa sam upitao svoju dušu: ‘O dušo moja, šta želiš?’ Rekla mi je: ‘Želim da se vratim na dunjaluk i činim dobra djela, pa da njima povećam svoja uživanja u Džennetu!’ Rekao sam joj: ‘Ti si u onome što želiš, pa radi dobra djela.'“

Allaha dž.š. molimo za postojanost u Njegovoj vjeri i za snagu da krenemo ka najuzvišenijem mjestu u Džennetu. Onaj ko sebi postavi visoki cilj može stići do njega. A ako to ne uspije, njegova je nagrada, inšallah, malo manje od toga.

A onaj ko sebi postavi za cilj da samo uđe u Džennet, uvijek je na granici da uđe u Džennet, ili da se, ne daj Bože, sunovrati u Džehennem. Zato se trudimo, borimo i dovimo za najljepše mjesto u Džennetu, Džennetul – Firdevs, mjesto poslanika, šehida, iskrenih, tj. onih prvih, uvijek prvih.

Molim Allaha dž.š. da nam pomogne u tome i da nam se smiluje na Sudnjeme danu. Amin.

(Glas islama 272 , strana 28, Rubrika: Pouke,Autor: Džemil Destanović)