Porani ako berićeta tražiš

 

  sead jasavic„Mom ummetu je berićet dat u ranim jutarnjim časovima!“ (Muhammed s.a.v.s.)

  Sahr b. Veda'a r.a. kaže: „Allahov Poslanik s.a.w.s. bi često puta dovio riječima: ‘Allahu moj, podaj berićeta mome ummetu ujutru i u ranjenju!’ Kada bi poslao izvidnicu ili vojsku slao bi ih izutra, a Sahr je bio čovjek trgovac. Kada bi slao radnike u trgovinu slao bi ih izutra, zbog čega je mnogo zabogatio. (Ebu Davud, Tirmizi)

 

U ranjenju je hajr i berićet, a najberićetnije ranjenje koje jedan musliman može poduzeti u svome životu jeste obavljanje sabah namaza, pogotovu ako je u džematu sa ostalim muslimanima.Ako se čovjek bavi trgovinom najbolje mu je da porani. Ako se želi liječiti ili operisati se bolje mu je da to radi izutra nego li navečer. Ko želi da sprema ispite, da uči i da pamti gradivo neka to radi izutra.

Allahov Poslanik s.a.w.s. je rekao: „Mom ummetu je berićet dat u ranim jutarnjim časovima“,  što nas upućuje na mubarek vrijeme u kojem je najberićetnije završavati dnevne poslove zbog toga što je u pitanju najljepši dio dana, koji potpuno odgovara prirodi čovjeka, koji predstavlja pravu mladost čovječanstva isto onako kako je prvi dio ljudskoga života mladost. Jutro je proljeće dana i njegov najljepši dio, pa nije ni čudo da je sebeb uspjeha u svakom poslu.

Allah dž.š. kaže: „Takmičite se u hajratima i dobrim djelima!“ (El-Ma'ida, 48)

Allahov Poslanik s.a.w.s. je rekao: „Požurite sa činjenjem dobrih djela, jer će nastupiti fitne – smutnje nalik mrklim noćima, kada će se čovjek probuditi kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, ili će omrknuti kao vjernik, a probuditi se kao nevjernik, prodajući svoju vjeru za malo dunjaluka!“ (Muslim)

Allahov Poslanik s.a.w.s. je rekao: „Ljudi ne umiju iskoristiti dvije blagodati – zdravlje i slobodno vrijeme!“ (Buharija) Obično se sjetimo ovoga kada obolimo ili budemo zauzeti brojnim obavezama, ali tada nam nije od koristi sjećanje.

Fatima r.a. govori: „Jedne prilike izutra dok sam ležala Allahov Poslanik s.a.w.s. prođe pored mene, pa me gurnu nogom i reče: – Ćerkice moja, ustani, prisustvuj dijeljenju rizka – Allahove opskrbe i nemoj biti jedna od nemarnih. Allah dž.š. dijeli nafaku ljudima u periodu između nastupa zore i izlaska sunca!“ (Bejheki)

Od Osmana b. Affana r.a. i Ajše r.a. se prenosi da su rekli: „Spavanje do podne odbija nafaku!“ (Prenosi Abdullah, sin imama Ahmeda)

Enes r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao: „Nemojte spavati kada trebate tragati za nafakom – između nastupa zore i izlaska sunca!“ (Dejlemi)

Imam Malik bi upitan o značenju ovog hadisa, pa reče: „Da Allaha slaviš – tesbih, da Ga veličaš – tekbir i da oprosta od Njega tražiš – istigfar, i to 70 puta – tada silazi nafaka i opskrba.“ (El-Feva'id el-Medžmu'a, br. 337, El-Ševkani)

Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje kaže: „Najgore spavanje je spavanje izutra – početkom dana, a još gore od njega je spavanje krajem dana – nakon ikindije namaza. Ibnu Abbas r.a. je vidio sina izutra kako spava, pa mu viknu: – Diži se, spavaš kada se nafaka dijeli!“

Rečeno je da se spavanje dijeli na tri vrste:

  1. Hadžira – spavanje noću koje je ahlak Allahovog Poslanika s.a.w.s.
  2. Hark – spavanje kada izlazi sunce, koje smeta dunjalučkim i ahiretskim poslovima.
  3. Humk – spavanje koje je prava glupost nakon ikindije namaza.

Pjesnik je rekao: „Spavanje kada sunce izlazi donosi čovjeku zlo, a kada zalazi ludilo!“

Spavanje izutra odbija nafaku, jer je to momenat kada sva stvorenja tragaju za nafakom. Tada se dijeli opskrba, a spavanje je odbija, izuzev ako se nema neko opravdanje za to ili kakva nužda. Spavanje u tom periodu štetno je po tijelo, koje je opušteno izloženo utjecaju štetnih materija, koje se trebaju izbaciti sportom i vježbama, u suprotnom donose slomljenost, bolest i slabost…“ (Zadul-Me'ad)

Najbolja je dova ona kada se dan započne jutarnjim namazom i zikrom, shodno riječima Allahovog Poslanika s.a.w.s. koji kaže: „Ko obavi sabah namaz u džematu, a zatim sjedne zikr činiti Allahu dž.š. sve dok sunce ne izađe, nakon čega preklanja dva rekata duha namaza, imat će nagradu obavljenog hadža i umre – potpuno, potpuno, potpuno!“ (Hasen hadis, Tirmizi)

Ajša r.a. kaže: „Poranite u traganju za nafakom i ostalim potrebama, jer je jutro berićet uspjeha!“ (Taberani)

Blago onom koga Allah dž.š. pomogne u stjecanju i zaradi ovog vrijednog plijena, a jadan li je onaj ko je izgubio šansu prisustvovati velikom sajmu berićeta!

(Glas islama 272, strana 29, Rubrika: Hutba, Autor: Sead-ef. Jasavić)