Predavanje – hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Arap džamija 28.01.16.