Doktorant iz Sirije doktorirao na Fakultetu za islamske studije

Dana 29.01.2016. godine na Fakultetu za islamske studije doktorirao je Zaidan Emir Muhammed Adib rođen u Siriji, u Damasku, koji već duže vrijeme živi u Austriji. On je radio doktorat na temu “Osobenosti islamskog uređenja države i društva u Medinskoj povelji” te o mogućnostima implementacije istog u današnjem vremenu. Cilj ove studije  bilo je predstavljanje na pravi način islamske države.

“U svojoj doktorskoj disertaciji u opsežnoj studiji pokušao sam da predstavim šta je to pravo značenje islamske države i koji su principi na kojima ona počiva. Zaključili smo da je to jedno uređeno društvo koje počiva na zakonima, principima i ustavu. Islamska država se danas pogrešno predstavlja u svijetu, to je savršen sistem koji je zasnovan  na islamskim principima” rekao je Zaidan.

Najvažniji zaključak te studije kako kaže njen sam autor je da islamsku državu ne treba nazivati hilafetom niti da takvu državu vode i organizuju vjerska lica. To je pogrešno tumačenje te dodao:

“Pokušao sam da predstavim da je država ustrojstvo koje počiva na zakonu upravo onako kako je Poslanik Muhammed s.a.v.s. i postavio temelje te države u Medinskoj povelji”.

Uvodnu riječ o doktorskoj disertaciji iznio je predsjednik komisije prof dr. Nazar Umran, a referat o ocjeni diplomskog rada podnio je mentor dr. Enver Gicić.

Prof dr. Nazar Umran je istakao da je ova disertacija veoma bitna i da je čast što se na Fakultetu za islamske studije može diskutirati na ovu temu.

Član  komisije dr. Admir Muratović istakao je da ova tema nudi pogled koji je autentičan kao i da je ovo veliki dan za Fakultet.

Fakultet za islamske studije daje doprinos u širenju i sagledavanju pozicije islama i muslimana u svijetu, poseban značaj ove publikacije je što je kandidat pokušao objasniti šta je to pravo značenje islamske države s obzirom da se danas ovaj termin previše zloupotrebljava.

Kandidat je iskazao veliku zahvalnost Mešihatu IZ-e u Srbiji i njenim čelnim ljudima, te dodao da na ovaj obrazovni sistem može biti ponosan cijeli Sandžak.

SANA