Muftija zenički mr. Ejub ef. Dautović doktorirao na Internacionalnom univerzitetu

Danas, 01.02.2016. godine, na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru doktorirao je mr. Ejub ef. Dautović, muftija zenički.

Pred komisijom u sastavu: prof. dr Mevlud Dudić, profesor na UNP-u, predsjednik Komisije, Prof. dr. Halil Mehtić, profesor na UNZ-e (mentor), član komisije, prof. dr. Almir Pramenković, profesor na UNP-u, član Komisije, doktorant je uspješno odbranio doktorsku distertaciju pod naslovom „Tumačenje Kur'ana u Bosni i Hercegovini između tradicionalnih i racionalnih tokova u periodu između dva svjetska rata 1918.- 1941.“

Komisija je naglasila da je doktorski rad mr. Ejuba ef. Dautovića „Tumačenje Kur'ana u Bosni i Hercegovini između tradicionalnih i racionalnih tokova u periodu između dva svjetska rata 1918.-1941.“, historijski pregled i analiza, gledano iz aspekta islamskih nauka, obrađen na zadovoljavajući način, naučno utemeljen, i kao takav predstavlja značajan doprinos kulturno-historijskoj baštini bosanskih muslimana kao i upoznavanju tumačenja Kur'ana sa historijsko-analitičkog aspekta.

 

Iz biografije:

Kandidat, mr. Ejub Dutović, rođen je u Malinama – Travnik 01. 10. 1955. godine. Gazi Husrev-begovu medresu završio je 1976. godine. Na Univerzitetu “Al-Azhar” u Kairu, Egipat, diplomirao je 1983. godine. Magistrirao je u oblasti tefsira i Kur'anskih znanosti na temi „Analiza Đozinog tefsirskog mišljenja u visovom prijevodu Kur'ana s komentarom“, na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, 2002. godine.

4aea939a83bc6351055a31f543baee4a17939feabe03991cbe16462dc5b21c3f 27e05cd93cfc012da409b210b1ac69a67d16a331c72943225327fa36cc051443 67d7969ed1e62d50664e2819862d3e6ea1e089fad0ef80402a67725c11f4b354 709b4e73f9bff07bc9698e4329ae21c0508cbc039ceef4387a58f385c977317c