Preporod pita – Muftija dr. Mevlud ef. Dudić: Nestručna lica, vjerski i politički podobna Crkvi i političkim faktorima

muftija dudic nove slike (1)Mešihat Islamske zajednice u Srbiji oglasio se saopćenjem za javnost u kojem je podržao prijedlog ministra prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije dr. Srđana Verbića za ukidanje vjeronauke u školama, obrazlažući to zloupotrebom vjeronauke, jer ne služi cilju zbog kojeg je uvedena u škole, te monopolom Srpske pravoslavne crkve u realizaciji vjeronauke u školama. Preporod je pitao muftiju dr. Mevlu- da ef. Dudića, predsjednika Mešiha- ta IZ u Srbiji, zašto i kako se zloup- trjebljava predmet vjeronauka u nastavnom procesu i zašto je u nepo- voljnijem položaju islamska vjeronauka od drugih?

U odgovoru muftije Dudića se navodi:

– Mešihat Islamske zajednice 2001. godine podržao je uvođenje vjeronauke u škole dajući puni doprinos njenoj implementaciji, vjerujući da će se kroz vjersku edukaciju unaprijediti vjerska prava, međuvjersko razumijevanje i tolerancija, kao i ravnopravnost među vjerskim zajednicama i građanima.

Nažalost, posljednjih godina svjedoci smo zloupotrjebe utjecaja Srpske pravoslavne crkve na državne organe i školske ustanove u vidu uspostave monopola u realizaciji vjeronauke u školama. Nakon što predstavnici Islamske zajednice u Srbiji nisu prihvatili primat predstavnika Srpske pravoslavne crkve, uslijedilo je nezakonito isključenje predstavnika Islamske zajednice iz Vladine komisije za vjeronauku, kao i 95 vjeroučitelja Islamske zajednice. Na njihova mjesta uposle-na su nestručna lica, vjerski i politički podobna Crkvi i njenim političkim faktorima.

Smatram da se vjeronauka u školama ovom zloupotrjebom pretvorila u svoju suprotnost, te da dalje ne služi cilju zbog koga je uvedena u škole. Zato podržavamo prijedlog ministra prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije za ukidanje vjeronauke u školama.

Dalje insistiranje na realizaciji vjeronauke u školama na ovaj način neminovno vodi gomilanju negativne energije koja će loše utjecati na moralno i kulturno formiranje mladih generacija, što u budućnosti može imati teške i dalekosežne posljedice na kvalitet pojedinačnih i društvenih odnosa u Srbiji, a što vodi neminovnoj asimilaciji muslimana i krivoj percepciji islama. Nakon što je, po ko zna koji put, Mešihat reagirao na nepravilnosti i uzurpiranje islamske vjeronauke u septembru 2015. godine, predsjednik Komisije za vjersku nastavu vladika bački dr. Iri- nej Bulović izdao je saopćenje za javnost, napisano uvrjedljivim, drskim i za crkvenog velikodostojnika neprimjerenim tonom, u kojem poručuje da spisak kandidata za nastavnike islamske vjerske nastave u javnim školama Srbije može podnijeti i podnosi samo Adem Zilkić, a ne „nezvani ili samopo- zvani padobranci koji pokušavaju da Komisiji nametnu svoje kandidate zaobilazeći Zilkića…”

 

Međutim, vladika Irinej zaboravlja da oni koje naziva „nezvanim ili samo- pozvanim padobrancima” lično njemu su bili prihvatljivi kao zvanični predstavnici Islamske zajednice i bili glavni pobornici da se vjeronauka vrati u školski sistem R. Srbije. Valjali smo mu i bili prihvatljivi sedam-osam godina, dolazili na sastanke Komisije za vjeronauku i on nama dolazio u goste, jer je bila praksa da se sastanci održavaju u centralama ili na prostoru svih tradicionalnih vjerskih zajednica, ali nas je zbog neposlušnosti riješio kazniti, odbaciti, izbaciti iz Komisije, vjerujući da nećemo preživjeti pad. Ali gle čuda, mi smo preživjeli, djelujemo, razvijamo se, unaprjeđujemo svoj rad. Možda nas zato i naziva „padobrancima” jer smo preživjeli njegovo izbacivanje, po njemu pad, koji se nije mogao preživjeti, osim ako nismo opremljeni kvalitetnom opremom za preživljavanje nakon izbacivanja iz njegovog aviona koji „visoko leti”. Ili smo možda izvršili desant na njegov projekat pokrštavanja muslimana i posrbljavanja Bošnjaka. Zna vladika da je islamska vjeronauka bila najorganiziranija kada je u dva navrata proglašavana kao model drugima sa svojim kvalitetnim udžbenicima ra- đenim po uzoru na udžbenike Rijase- ta IZ u BiH, kurikulumima i sposobnim vjeroučiteljima.

Islamsku vjeronauku predaje nemuslimanka, planovi zanemareni

U razgovoru sa pojedinim direktorima škola došli smo do saznanja da način na koji se trenutno realizira vjerska nastava obesmišljava ovaj školski predmet u odnosu na to kako je on bio zamišljen. Napominjem da danas islamsku vjeronauku predaju lica bez završene adekvatne škole, često sa diplomama koje nisu priznate, a paradoks je da u jednoj školi islamsku vjeronauku predaje nemuslimanka. Planovi i programi vjerske nastave su zanemareni, a udžbenici skoro da se i ne koriste. Drastično je palo interesova- nje učenika za vjersku nastavu, a odgojna dimenzija svedena je na vrlo nizak nivo.

Nažalost, projekat islamske vjeronauke u školama pretvorio se u sredstvo obračuna sa Islamskom zajednicom tako što je država uhljebila sve one koji su prihvatili da se destruktivno ponašaju prema Islamskoj zajednici.

Ovo su samo neki od razloga koji dokazuju da je ovakav vid vjeronauke u školama, od kako je ona oteta iz ruku tradicionalne, legalne i legitimne Islamske zajednice, promašen projekat koji se ciljano realizira na štetu pripadnika islama u Sandžaku i Srbiji, što ni u kom slučaju ne znači da smo mi protiv vjerske nastave u obrazovnom sistemu na način kako je to bilo zamišljeno.

Imajući ovo u vidu, kao i činjenicu da je uvođenjem vjerske nastave u školama opalo interesovanje djece za vjerskom poukom u mektebima, Islamska zajednica u Srbiji intenzivno radi na vraćanju značaja tradicionalnih dža- mijskih mekteba čija vjekovna uloga u islamskom odgoju i obrazovanju djece je nezamjenljiva.

Broj 3 / 1061 / 1. februar 2016 / Preporod br. 9