Predavanje – hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Arap džamija 04.02.16.