PLODOVI ISLAMA

 

halidOd korijena do ploda (V dio)

Nemojte čekati da vam Allah izravna račune na Sudnjem danu, već ih sada, na dunjaluku, međusobno izravnajte. Muslimani, budite prijatelji svim muslimanima. Ne dozvolite da bilo koji nevjernik, ponavljam, bilo koji nevjernik prekine vezu između bilo kojih muslimana, bilo gdje na svijetu! Mi smo muslimani, slijedimo Kur’an, slijedimo Sunnet, volimo Allaha, volimo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i volimo svakog muslimana na svakom mjestu koje Sunce obasjava.

 

Šta su plodovi islama? Sve suprotno korijenima džahilijeta o kojima smo govorili. Pomirite svoju braću. Umirite ih. Natjerajte ih da se dogovore. Dovedite ih za zajednički sto. Dovedite ih do imama, dovedite ih do sudije, dovedite ih pred policiju, dovedite ih pred starije. Izgladite nesporazume među njima. Platit ćemo ako treba. Uradit ćemo sve što je potrebno. Ili, hajmo radi Allahovog zadovoljstva učiniti ono što je bolje: halaliti! Zaustavimo nesporazume, odmah! Koliko muslimana želi posredovati u pomirenju muslimana? Klanjajte noćas kijamul-lejl / noćni namaz, činite dovu i teubu i izbacite mržnju iz svojih srca.

Ako misliš da ti je neki musliman učinio nešto loše, idi njegovoj porodici, pa svi zajedno riješite problem. Ako pripadate ovom džematu sve vaše probleme izgladite uz posredstvo imama.

Reci muslimanu koji se ponaša kao kriminalac: “Boj se Allaha, brate! Dođi u džamiju da ti pomognemo. Volimo te u ime Allaha, ali ne volimo to što radiš.” Recite to bratu i budite iskreni u tome. Jednog dana će taj brat, Allahovom voljom, odložiti svoje oružje i odbaciti drogu. Poboljšat će se, pa ćete ga viđati kako skrušeno ulazi u džamiju, kako uči Kur’an, kao jedan od Allahu pokornih. Gajite brigu i poštovanje jedni prema drugima. To su plodovi islama.

Ako nekog ne brinu problemi muslimana, zašto bi Allah brinuo o njemu? U jednom hadisi-kudsijju stoji da će Allah reći čovjeku na Sudnjem danu: “Čovječe, bio sam žedan pa mi nisi dao vode, bio sam gladan pa me nisi nahranio.” Čovjek će odgovoriti: “Gospodaru, kako da Te nahranim i napojim, a Ti si Gospodar svjetova!?” Allah će mu odgovoriti: “Poslao sam ti Svoga roba kome je to trebalo!”

Ponizni međusobno – žestoki prema nevjernicima

Kad je musliman u potrebi, nahranimo ga, pomozimo ga. Podržimo ga. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Musliman je ogledalo drugog muslimana.” Kako me brat može pogledati i ne znati šta mi treba!? Kad brata muslimana sretnemo, pitajmo ga: “Kako si? Treba li ti nešto? Kako ti je porodica? Kakvo ti je stanje u zdravlju i vjeri? Mogu li ti pomoći, brate?” Tako trebaju braća razgovarati. Oni koji ovako razgovaraju nikada neće imati nesuglasica, ako Bog da.

Uzvišeni Allah kaže: „Najugledniji među vama su, doista, oni koji se Allaha najviše boje!“ (El-Hudžurat, 13)

Kada sretnete muslimana vidite mu svjetlo na licu. Sa jezika mu se čuje samo istina. U srcu su mu takvaluk, dobrota i stid. Zrači svojom skromnošću. On može izgledati strog, može izgledati i preozbiljan, ali je prema muslimanima blag i pažljiv. Uzvišeni Allah kaže: ...žestoki prema nevjernicima, samilosni međusobno.“ (El-Feth, 29)

“Čujemo i pokoravamo se”

Ovo je jedan od plodova islama. Ne samo slušati, već čuti! Slušamo Kur’an, ali ga ne čujemo. Allah nas upozorava: „A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on objavljen od nekog drugog, a ne od Allaha, u njemu bi mnoge proturječnosti našli.“ (En-Nisa, 82) Ljudi danas žele samo i jedino novac, ne zanima ih odakle dolazi. Svi gledaju kako da dobiju besplatnu kreditnu karticu. Žele kuću, ne zanima ih kako će je dobiti. To su kuće vatre! Svi žele automobil i ne zanima ih kako će ga dobiti! To je automobil vatre. Svoje porodice vode u vatru. Žive u vatri. Posluju sa vatrom. I ne zanima ih… Jer oni nemaju obzira prema Allahovim granicama.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš.“ Ako se ne bojiš Allaha, čini šta hoćeš. Allah će Džehennem napuniti ljudima i džinnima.

„Na dan kada upitamo Džehennem: ‘Jesi li se napunio?’ – on će odgovoriti: ‘Ima li još?'“ (Kaf, 30)

Velikodušnost

Jedan od plodova islama je sposobnost halaliti čak i krv. Od najboljih muslimana su oni koji čak i kad su povrijeđeni kažu osobi koja ih je ranila: “Opraštam ti, radi Allaha.” Najbolji musliman je onaj koji halali dug čovjeku koji nije u stanju vratiti dug: “Brate, prije nego što sretnemo Allaha, halaljujem ti dug.”

Oprosti bratu dug, oprosti mu ako ti je nešto uradio, opraštajte braći i sestrama. Jer, na Kijametskom danu će se, prema jednom vrlo dugom hadisu, vrata Dženneta otvarati ponedjeljkom i četvrtkom. Uzvišeni Allah će narediti da se odvoje džennetlije i da se uvedu u Džennet, osim dvojice ljudi, za koje će reći: “Neće ući u Džennet sve dok ne riješe nesporazume sa dunjaluka.”

Nemojte čekati da vam Allah izravna račune na Sudnjem danu, već ih sada, na dunjaluku, međusobno izravnajte. Muslimani, budite prijatelji svim muslimanima. Ne dozvolite da bilo koji nevjernik, ponavljam, bilo koji nevjernik prekine vezu između bilo kojih muslimana, bilo gdje na svijetu! Mi smo muslimani, slijedimo Kur’an, slijedimo Sunnet, volimo Allaha, volimo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i volimo svakog muslimana na svakom mjestu koje Sunce obasjava. To je naša vjera. Imamo bera’et / odvratnost prema kafirima, ma ko i ma gdje oni bili. Ne zanima nas ko su, niti kakve su im vlade. Odbacujemo njihove vrijednosti.

Ipak, mi smo uzorni građani, poštujemo zakon, red i mir, nismo ljudi koji prave nerede. Mi poštujemo tuđa vlasništva i poštujemo zakone i pravila. Mi volimo samo radi Allaha i mrzimo samo radi Allaha. Naše zakletve se ne izgovaraju bez prijeke potrebe. Naše svjedočenje je samo radi Allaha, subhanehu ve te’ala, i Njegovog Poslanika.

Ali ibn Ebi Talib je rekao: “Najbolji govor je onaj koji je kratak, ali precizan i jak.” Trudio sam se u skladu sa svojim sposobnostima da pokažem posebnu brigu prema muslimanskoj omladini i da ih upozorim, a da starije muslimane posavjetujem i da iste savjete uputim i sebi.

Želim vidjeti mlade muslimane jake i spremne za budućnost. Niko od nas ne želi umrijeti gledajući svoju djecu na ulici. Ne možemo im ostaviti Kur’an, ne možemo im ostaviti džamije, ne možemo im ostaviti škole, ne možemo im ostaviti društvo zato što su na ulici. Umjesto da drže Kur’an, drže drogu. Umjesto da se bore na Allahovom putu, ubijaju jedni druge po komšiluku. Muslimani, popravite se radi Allaha.

Omladino, vi ste sveto blago islama. Mi stariji muslimani imamo dužnost da vam služimo, da vam pomognemo. Ali, najprije morate sami sebe pomoći. Ne možemo vas primorati da radite nešto što ne želite. Ako želite ići u Vatru, ako želite ići na ulicu, u kufr i fesad, ne možemo vas zaustaviti. Možemo vas samo posavjetovati. Možemo vas samo upozoravati. Ali, ako se Allaha bojite, poslušat ćete nas, prije nego što bude kasno.

Preveo: Senad Redžepović

(Nastavit će se)

(Glas islama 272, strana 22, Rubrika: Tragom ummeta, Autor: Halid Jasin)