Predavanje – hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Arap džamija 10.03.16.