Fakultet za islamske studije raspisao konkurs za upis na akademske studije

FAKULTET ZA ISLAMSKE STUDIJE U NOVOM PAZARU RASPISUJE

K O N K U R S

ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2015/16.GODINI

Pravo učešća na konkurs imaju svršenici medresa i srednjih škola IV stepena.

U prvom upisnom roku, dokumenta se predaju u periodu od 01. do 30. juna, a prijemni ispit će biti organiziran 1. jula 2016. godine u 10h .

U drugom upisnom roku, dokumenta se predaju u periodu od 1. do 15. septembra, a prijemni će biti organiziran 16. septembra 2016. godine u 10h.

Kandidati su dužni da podnesu sljedeće dokumente:

izvod iz matične knjige rođenih,
svjedočanstva svih razreda srednjeg obrazovanja,
diplomu o završenom četvorogodišnjem obrazovanju.

Nastava na Fakultetu organizirana je kao četvorogodišnji studij u skladu sa Bolonjskim procesom na tri studijska programa:

ISLAMISTIKA
ŠERIJAT I PRAVO
PEDAGOGIJA I KOMUNIKOLOGIJA

Dokumenta se predaju u Studentskoj službi Fakulteta i Sekretarijatu Fakulteta. Za informacije kandidati se mogu obratiti nadležnim službama Fakulteta, ul. Rifata Burdžovića 1, ili na tel: +381 20 51 00 190, e-mail: studentska.sluzba@fis.edu.rs, tel: +381 20 316 904, e-mail: sekretar@fis.edu.rs.

konkurs 2016 17