Mešihat IZ-e u Srbiji organizuje odlazak na hadždž

hadz“…Obaviti hadždž dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje-pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome”(Ali-Imran,97)

Mešihat Islamske zajednice u Srbiji organizuje odlazak na hadždž (1437.h.g./2016.god).

Prijave se mogu vršiti i sve dodatne informacije dobiti na telefone: 020 315-452, 064/889-1589

e-mail:mekanlija@hotmail.com

sekretar@mesihat.org

0ba1bdc55a1d7bd2519ecd6be60cc4e3de89fadcc32f1b360af303753fc147ad_full