Hutba: Ramazanom protiv kladionica

kladionicaHutba: 

Uzvišeni Allah u 219. ajetu sure El-Bekara poručuje: “Pitaju te o vinu i kocki. Reci: “Oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi.” I pitaju te koliko da udjeljuju. Reci: “Višak!” Eto, tako vam Allah objašnjava propise da biste razmislili.”

Iako je citirani ajet kasnije derogiran potpunom zabranom pijenja alkohola i igranja hazardnih igara – “Vino, kocka, … su odvratne stvari, šejtanovo djelo, pa ih se klonite…“ (El-Maida, 90.) – Uzvišeni Allah sukcesivno stavlja u zabranu dva najveća poroka tadašnjice, a svakako i današnjeg vremena. Ashabi Božijem poslaniku, s.a.v.s., postavljaju pitanja o dva slučaja s kojima se suočavaju u svojoj svakodnevici, koja im on, na temelju Objave, a ne po svome hiru, objašnjava.

Jedno pitanje je bilo vezano za vino i kocku kao navike koje su zdušno baštinili predislamski Arapi. Ta pošast ih je navela da odgovor potraže kod Poslanika, s.a.v.s., koji im je na osnovu Allahovih riječi pojasnio da alkohol i kocka mogu imati neku materijalnu dobit, ali je njihova šteta daleko veća od te formalne dobiti.

Drugo pitanje odnosilo se na udjeljivanje, odnosno šta i u kolikoj mjeri treba udjeljivati. Božiji Poslanik, s.a.v.s., im je, na temelju Objave, odgovorio da udjeljuju višak, odnosno ono što im nije potrebno. Dakle, udjeljivati treba ono što je izvan naših potreba, a ne sav imetak koji neka osoba posjeduje.

Navedena dva pitanja koja su ashabi, r.a., smatrali svakodnevnom potencijalnom prijetnjom za tadašnje Arape, najbolji su pokazatelj i nama danas kako da uskladimo ova dva, šerijatski kontradiktorna principa, a koji imaju neupitnu povezanost. Vino i kocka su predstavljali posebnu raskoš prijašnjih Arapa, koji su trošili i čitav imetak na ova dva poroka. Ilustrativan primjer tih nemilih događaja jesu i današnje kladionice, online kockarnice i TV-show dobitne kombinacije. Nismo daleko odmakli ni poslije toliko stoljeća od kako je ova pošast vrijedila za trend društva.

U drugom dijelu ajeta pojašnjava se i način udjeljivanja, odnosno da se dijeli od imetka ono što je višak. Upravo, ovakakv vid pojašnjenja i povezanosti dva šerijatski recipročna stava, a koji imaju utemeljenu povezanost, daje nam mogućnost da s pravom kažemo kako je mubarek mjesec ramazan posebna prilika da se suprostavi trendu igara na sreću i materijalnom gubitku.

U mjesecu ramazanu je propisana posebna milostinja (sadekatu-l-fitr) koja ima socijalnu dimenziju integracije sa materijalno ugroženim stanovništvom. Uzvišeni Allah obećava onome ko udijeli milostinju na Njegovom putu desetorostruku nagradu. Na drugoj strani sotonistička popularizacija hazardnih igara i ljubav prema njima ne obećava nikome sigurnu dobit, naprotiv, sve češće su malverzacije, uništavanja materijalnih dobara u cilju osvajanja “nagrade” koju kladioničarske usluge nude. Trezveno razmišljanje odvest će nas do zaključka da je prihvatljivije udijeliti milostinju na Božijem Putu, gdje se garantuje od Svemogućeg Gospodara desetorostruka nagrada, nego se kladiti za nešto i nekoga od koga možemo, a i ne moramo ostvariti dobit. Osim toga, prvo razmišljanje pored nagrade na ovome svijetu, obećava i onosvjetsku dobit, dok praktična realizacija druge teorije vodi grijehu, a time i propasti na Ovome i na Budućem svijetu.

Osim socijalne, mubarek mjesec ramazan ima i etičku dimenziju. Uzvišeni Allah poručuje: “O vjernici, propisuje vam se post, kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste se Allahu približili.“ (El-Bakara, 186.)

Nesvakidašnji ibadet posta, apstinencije od hrane, pića, pušenja i intimnih odnosa od zore do zalaska sunca ima za cilj približavanje Uzvišenom Allahu (et-takwa), što svjedoči i čovjekova odlučnost da i određene dozvoljene stvari podvrgne zabranjenosti (haram) tokom cijelog dana. Kako je postač spreman ostaviti dozvoljene stvari zarad Božije Milosti, onda je spreman i ne razmišljati da počini neki grijeh, odnosno radnju koja mu predstavlja izričitu zabranjenost i mimo posta i mjeseca ramazana. Stoga, post je prava prilika da se čovjek može udaljiti od grijeha igara na sreću, osvješćenjem i približavanjem svome Gospodaru kroz bogobojaznost (takwa).

Molim Uzvišenog Allaha, da ovaj mubarek mjesec Ramazan i bude svjetlo upute onima koji su uronili u grijeh hazardnih igara, te da im Uzvišeni Allah omili trošenje imetka na Njegovom putu, a da im post bude prilika približavanja Uzvišenom Allahu, a udaljavanje od svakog grijeha. Amin!

Jakub ef. Salkica,

glavni imam Medžlisa IZ Zenica