Mešihat organizovao podjelu hrane izbjeglicama u Subotici

 
0-02-01-a47c3ba0679d01d43cf5f1a51e5c9627d3a3ce2efda7819a1ff563211c7c8c5a_fullMedžlis Islamske zajednice Subotica u kontinuitetu pomaže migrante u saradnji s Komesarijatom za izbjegla i raseljena lica. Do sada je podijeljeno 7.500 obroka, kao i velika količina garderobe.
U petak 29.07.2016. godine Subotički medžlis je podijelio pomoć u hrani koju je obezbijedio Mešihat Islamske zajednice u Srbiji i tom prilikom izbjeglicama je podijeljeno preko 350 obroka. Donaciju su realizovali subotički imam Enko-ef. Korać, predsjednik Medžlisa Ibazir Uzairi i članovi džematskog odbora.
Predstavnici Medžlisa apeluju na sve one koji žele da doniraju, jer migrantima je zaista potrebna svaka vrsta pomoći.
Informativna služba Mešihata
0-02-01-f38e9affa82ec7512486c4e094fe5a57a75088dbb5cf8a52c7abef0f239cbbe0_full 0-02-01-e67d9336285e53790fd27fb56d612cd8a53408b3d6b3bb1167b842bee3225b1d_full 0-02-01-5634e42d1bcad20b8af6f167bf8dd45d0064fb025447012afb8962eb1dc905f8_full0-02-01-9e9f17e2e8aa7c3641d049b378e32877e4b04435a4ed040d4c1e86e832fb7bf3_full
0-02-01-f11539f6623429a4c4d58c19fc255eba8fc56f8a232765886fb9203dc1faed1e_full 0-02-01-f6f7b6ed359c4cb56594d6293676cd2d56cf6b608fc9432c852f9cde4a37fc3e_full