Hadžije 2016/1437.

HADZIJE - Copy

BEDELI - Copy

HADZIJE pib

Spisak Hadžija 2016/1437.h.god.

HADŽIJE

 1. Ademović Izeta
 2. Ademović Sanel
 3. Ahmatović Fatima
 4. Alayeeb Laila R M
 5. Aličković Osman
 6. Aličković Remzo
 7. Avdulović Edina
 8. Avdulović Enver
 9. Baltić Jasmin
 10. Baltić Ramka
 11. Bećović Muamer
 12. Bidović Sadrija
 13. Bjelak Murat
 14. Brulić Mejra
 15. Bulić Sanija
 16. Ćatović Huso
 17. Ćorović Džemilja
 18. Ćorović Rifat
 19. Dauti Bislima
 20. Dedeić Fatima
 21. Đekić Asmir
 22. Demić Šefko
 23. Dermaku Samet
 24. Dibranin Hajrija
 25. Dragolovčanin Fahrudin
 26. Drmaku Selami
 27. Dupljak Adnan
 28. Dupljak Nuradin
 29. Džanković Vasvija
 30. Elkwash Assayad S Ahmed
 31. Eryuz Emire
 32. Eryuz Nazim
 33. Fejzović Senadija
 34. Feković Faris
 35. Gibanica Vehbija
 36. Gološ Ifeta
 37. Gračanin Harun
 38. Grbović Latifa
 39. Grbović Naza
 40. Hadžimujović Sevdije
 41. Halilović Elvira
 42. Halilović Vahidin
 43. Hamidović Admir
 44. Hamidović Senada
 45. Hasanović Zenifa
 46. Hasić Sabaheta
 47. Hot Mejrema
 48. Hot Sinan
 49. Huseinović Benjamin
 50. Ibrahimović Azemina
 51. Islamović Džemail
 52. Koca Igbala
 53. Kolašinac Faris
 54. Kučević Naso
 55. Latifović Hazbija
 56. Latifović Nejma
 57. Ljajić Berin
 58. Međedović Denisa
 59. Murić Fatmir
 60. Murić Ismail
 61. Mušović Ševal
 62. Nedžipi Muhamer
 63. Nedžipi Rabija
 64. Nedžipi Ramiz
 65. Plojović Rešad vodič
 66. Preljević Nazića
 67. Redžepović Mehmed
 68. Reževčanin Bedrija
 69. Rožajac Fadil
 70. Rujović Fikreta
 71. Rujović Safet
 72. Rušević Seat
 73. Šabotić Ruždija
 74. Šačić Meknun
 75. Šaćirović Emina
 76. Sadiković Fehim
 77. Salković Hamdija
 78. Salković Rahima
 79. Šarenkapić Fuad
 80. Sefović Kadrija
 81. Sefović Nurija
 82. Šehović Rasim
 83. Sinanović Hajro
 84. Sinanović Ismeta
 85. Sinanović Muzafera
 86. Sinanović Zihnija
 87. Torbić Ameldina
 88. Trtovac Perihan
 89. Tutić Ramiza
 90. Tutić Zehra
 91. Ujkanović Sumeja
 92. Ziljkić Mehmedin
 93. Ziljkić Mihrija

PREŠEVO I BUJANOVAC:

 1. Ajredini Fetije
 2. Ajredini Muhamed
 3. Ajredinović Enver
 4. Aslani Abdulgani
 5. Aslani Avče
 6. Bajrami Nafije
 7. Bećiri Mentor
 8. Destani Hanumša
 9. Destani Ragmi
 10. Etemi Memedali
 11. Fejzulahu Sulejman
 12. Fejzullahu Sabile
 13. Hidić Bahtijar
 14. Hidić Dževailje
 15. Hyseni Jakup
 16. Iseni Naser
 17. Iseni Zaide
 18. Ismaili Durije
 19. Kadriji Fetanete
 20. Kurtishi Zeqirja
 21. Ljutfiji Emine
 22. Ljutfiji Fuat
 23. Nuhija Fazli
 24. Nuhiji Nedžibe
 25. Nuhiu Avni
 26. Nuhiu Naxhije
 27. Osmani Vadžide
 28. Ćazimi Isen
 29. Rashiti Sadik
 30. Rašiti Zijavere
 31. Sahiti Mehmet
 32. Salihi Abdulla

BEDELI:

 1. Ahmatović Hakija bedel za rah. Eminović Esad
 2. Ajeti Nuha bedel za rah.Imeri Naser
 3. Bećirović Samer bedel za rah. Zuković Ćerim
 4. Bećović Hata bedel za rah. Ramović Hava
 5. Bejtović Murat bedel za Bejtović Abida
 6. Bogućanin Amel bedel za Bihorac Mujesira
 7. Ćorović Aladin bedel za rah. Vatić Zulfo
 8. Dupljak Erdin bedel za rah. Rašljanin Ramiza
 9. Elfić Faris bedel za Hoćanin Elfić Maida
 10. Fejzović Meho bedel za rah.Fejzović Fatima
 11. Gegić Altan bedel za rah. Krnčević Hasan
 12. Hamidović Ramiz bedel za rah. Rujović Izo
 13. Hamidović Zulejha bedel za rah.Hamidović Naza
 14. Hasanović Nedžad bedel za rah. Šehović Kimeta
 15. Idrizović Aldin bedel za rah.Vatić Elmazu
 16. Islamović Sead bedel za rah.Gurdaš Raif
 17. Koničanin Sait bedel za rah. Koničanin Elmazu
 18. Koničanin Senad bedel za rah. Ramčević Umihana
 19. Latifović Jusuf bedel za rah.Latifović Mera
 20. Latifović Refida bedel za rah.Bećković Bahta
 21. Mahmutović Sanija bedel za rah. Abdulkerim Đuad Abdul Rida
 22. Malići Daut bedel za Malići Djula
 23. Mujović Abdulah bedel za Ajradinoska Džemila
 24. Mušović Nedžmija bedel za Mušović Osman
 25. Nuhambašić Izet bedel za rah. Arslan Rabija
 26. Preljević Harun bedel za rah.Preljević Ahmet
 27. Šabanović Vezira bedel za rah.Šabanović Vejso
 28. Sadiković Mahit bedel za rah. Kahrović Sulejman
 29. Sadiković Refija bedel za rah. Kahrović Sevda
 30. Sinanović Dželal bedel za Sinanović Šerifa
 31. Sinanović Hata bedel za rah. Mavrić Bajram
 32. Sulejmanović Nejma bedel za rah. Sulejmanović Hazbija
 33. Tutić Abida bedel za rah.Plojović Nako
 34. Tutić Muhamed bedel za rah. Tutić Naja
 35. Ujkanović Sabaheta bedel za rah.Salković Hasiba
 36. Ziljkić Faruk bedel za rah. Džudžević Avdija
 37. Zukorlić Abdulah bedel za rah.Zukorlić Muška
 38. Zukorljić Ešrefa bedel za rah. Zukorlić Fatima