Predavanje za hadžije o vrijednostima Meke

0-02-01-f0046c10abb9bcbecbdc71ddda36cb3c52dcdcff5b32397045da5e52f74180ed_fullU ponedjeljak 5. septembra, nakon što su obje grupe sandžačkih hadžija doputovale u Meku i uspješno obavili obrede umre, upriličeno je predavanje o znamenitostima i vrijednostima Meke i harema Kabe.

Na početku predavanja hadzijama se ispred ekipe vodiča obratio dr. Rešad ef. Plojović, zahvaljujući Allahu na počasti koja je ukazana svakom od hadžija time što je baš on u prilici da bude Allahov gost i Njegovoj jasnoj pomoći prilikom putovanja u Meku.

O vrijednostima Meke govorio je student Islamskog fakulteta u Medini Entas Pramenković, a potom se prigodnim savjetima i uputama hadžijama obratio mr. Enver ef. Omerović, podsjećajući hadžije na obavezu da budu svjesni gdje se nalaze i zbog čega su došli, te da se tome cilju maksimalno posvete.

Među hadžijama preovladava lijepo raspoloženje i dobrog su zdravlja. Druženja sa hadžijama i predavanja će biti nastavljena, tako da će prije odlaska na Arefat biti upriličena još dva predavanja, inšaAllah.

0-02-01-a8032eefd20c3a8fcb34735868d5f41523addfb26f557352a54621ceb9dc89ff_full

0-02-01-658812b4cbc6c71a3136587f7235d25e0891b8883182219b4790e9f87b7f3b82_full 0-02-01-596177bb454750bbec6990e718da91427c1d730e6c6f4a2315fcb0039512b59e_full 0-02-01-f25d9d9855a87ee4db697179b47b57129bbb7af6abcbfead516325dca998a8f2_full 0-02-01-f1daac8feefc9c0778d1a754e3de294a169c7b7bf388b7e8c5c59d9fbe2527df_full 0-02-01-a19894b54d6b5106d518856df04dba989d45d02786ba011453e5844ce86ff537_full 0-02-01-8b731c368cefa567879fbb92e1b597ce9adca2f7ec69c2a5f09d5fd742f75642_full