Kako naučiti harfove

 

 haris hadzicPostati vješt učač Kur'ana

 Ko bude učio Kur'an, proučavao ga i radio po njemu, na Sudnjem danu će mu biti stavljena na glavu kruna od nura koja će svijetliti kao što svijetli Sunce. Njegovi roditelji će biti zaogrnuti sa dva ogrtača kakvih nema na dunjaluku, pa će reći: ‘Zašto li smo ovako obučeni?’ Bit će im kazano: ‘Zato što je vaše dijete stalno uzimalo (učilo) Kur'an.’ (Hadis)

 

MOTIVACIJA ZA UČAČE

Jedna od veoma važnih stvari i korak koji se treba poduzeti prije bilo kojeg drugog koraka jeste motivacija za učača Kur'ana ili bodrenje kroz razne kur'anske, sunnetske primjere, kao i primjere velikana ovog ummeta koji su iza sebe ostavili uzor kada je u pitanju Kur'an. Pored mnogobrojnih ajeta i hadisa koji govore na ovu temu, od koristi motivisanja i želje za učenjem Kur'ana mogu poslužiti i sljedeći primjeri:

Prenosi se od Burejde r.a. da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Ko bude učio Kur'an, proučavao ga i radio po njemu, na Sudnjem danu će mu biti stavljena na glavu kruna od nura koja će svijetliti kao što svijetli Sunce. Njegovi roditelji će biti zaogrnuti sa dva ogrtača kakvih nema na dunjaluku, pa će reći: ‘Zašto li smo ovako obučeni?’ Bit će im kazano: ‘Zato što je vaše dijete stalno uzimalo (učilo) Kur'an.'“[1] Naravno da će ove riječi djelovati na onoga ko ne zna da uči Kur'an, kako bi zaslužio ovu nagradu on lično, a zatim i njegovi roditelji.

Ili drugi hadis kojeg prenosi Enes r.a. da je Poslanik a.s. rekao: „Allah zaista među ljudima ima Svoje dostojanstvenike.“ Neko upita: „Ko su oni, Allahov Poslaniče?“ On odgovori: „Učači Kur'ana su Njegovi dostojanstvenici i odličnici.“[2]

Stoga, ko god želi da se svrsta u tu odlikovanu skupinu Allahovih dostojanstvenika, neka se intenzivno druži s Kur'anom, jer je to najkraći i najbolji put. Tako muallim svaki čas susreta sa učenikom treba da ga podstiče na vrijednost učenja Kur'ana, o nagradi koju Uzvišeni obećava, jer to će mu biti od velike koristi kako bi došao do cilja, a to je da postane dobar učač Kur'ana. Učenjem Kur'ana najlakše se postiže blizina Stvoritelja svjetova. Imam Gazali navodi da je Ahmed ibn Hanbel usnio Allaha Uzvišenog i tom prilikom ga upitao: „Šta je najvrednije Gospodaru, čime Ti se bliski približavaju?“ A On mi reče: „Mojim govorom, Ahmede!“ Dalje pitah: „Gospodaru moj, uz njegovo razumijevanje ili bez njega?“ Odgovori mi: „I s razumijevanjem i bez njega.“[3]Svaki savjet će učeniku biti od koristi, jer će ga to motivisati da bude što aktivniji i da što prije postane dobar učač Kur'ana. Samo jedno kratko predavanje ili hutba mogu promijeniti svijest mnogih onih koji ne znaju ni jedno arapsko slovo, da počnu iz istih stopa tražiti učitelja kako bi sa njim naučili harfove i počeli učiti Kur'an.

 

VAŽNOST UČENJA ARAPSKIH SLOVA

Arapsko pismo spada u red najraširenijih pisama na svijetu. Mnogi narodi su ga prihvatili i nastojali da prilagode svom jeziku. Tako su i naši preci u Bosni i Hercegovini i Sandžaku to učinili još prije stotinu godina. Na prvi pogled ono se čini teškim. Ali, to je jedno od najsavršenijih pisama na svijetu. Također, ono je i lijepo pismo i tokom povijesti poslužilo je za remek djela kaligrafije. Nalikuje na prirodu, na prekrasno isprepleteno bilje i cvijeće i puno je geometrijskih likova i oblika.[4]

Arapsko pismo ima 28 harfova (slova). Piše se i čita, za razliku od našeg pisma, sa desne strane prema lijevoj. Nema malih i velikih, niti štampanih i pisanih slova, niti ima latiničnih i ćiriličnih slova, kakav je slučaj sa našim pismom. Sva arapska slova su suglasnici – konsonanti. Za samoglasnike – vokale postoje posebni znaci koji nisu slova, koji dolaze nekada iznad, a nekada ispod samih slova. U arapskom pismu postoje kratki i dugi vokali.  Kratki vokali imaju svoje oznake, a dugi vokali nastaju spojem kratkih vokala i drugih harfova, uzročnika dužine.[5]

Postoji više načina podjele samih slova:

 1. Oni koje se spajaju samo sa desne strane,
 2. Oni koji se mogu spajati i sa desne i sa lijeve strane,
 3. Oni koji se ne mogu spajati ni sa jedne strane,
 4. Postoje slova koja ne postoje u našem jeziku i koja se drugačije izgovaraju.

Stoga, da bi neko uspješno savladao arapsko pismo potrebno je da slijedi sljedeće korake, koji će mu olakšati put do vještog i dobrog učača Kur'ana, a ti koraci su:

 1. Prije svega, potrebno je sva slova i vokale izučavati kroz sljedeće cjeline:
 2. a) Upoznati tri osnovna vokala: fethu, dammu i kesru,
 3. b) Savladati slova koja se vežu samo sa desne strane, a kojih ima šest,
 4. c) Upoznati se sa znakom sukunom, kao i udvostručenim znakom tenvinom,
 5. d) Naučiti slova koja se vežu sa obje strane, ali prije sa onim koja iznad sebe i ispod sebe imaju tačkice, zatim ona koja nemaju nikakvih tačaka,
 6. e) Savladati slova koja se ne vežu ni sa jedne strane,
 7. f) Naučiti tri duga vokala, na koje treba obratiti posebnu pažnju, jer ih smatram najtežom lekcijom sa kojom se susreću učenici,
 8. g) Na kraju naučiti krupne harfove koji ne postoje u našem jeziku i na koje treba obratiti posebnu pažnju kada je u pitanju izgovor.
 9. Objašnjavati slova na sljedeći način:
 10. a) Objasniti izgovor svakog slova, a posebno obratiti pažnju na ona slova koja ne postoje u našem jeziku. Da muallim objasni učenicima način izgovora, gdje je mjesto izgovora svakog slova pojedinačno koje objašnjava. Zatim je potrebno da muallim nekoliko puta izgovori to slovo koje objašnjava, da pusti na kompjuter nekoliko puta, a zatim da svaki učenik pojedinačno izgovori i da taj izgovor ponavljaju i u horu po nekoliko puta.
 11. b) Objasniti oblike svakog slova, kako se piše na početku, u sredini i na kraju riječi. Objasniti to koristeći tablu, kao i magnetne harfove koji su na magnetnoj tabli. Izvoditi po jednog polaznika da to i oni napišu na tabli, zatim u svoje sveske i dati im zadatak da kod svojih kuća napišu po dva reda svakog slova na početku, u sredini i na kraju riječi. Također, od velike koristi može biti i Rijasetova sufara na DVD. Svima onima koji uče po ovoj sufari može biti od koristi, jer imaju mogućnost da nakon časova s muallimom, samostalno u svojim domovima, sami vježbaju i sami provjeravaju stupanj svog novog umijeća, gledajući pisani oblik svakog pojedinog slova i slušajući način njegovog izgovaranja.[6]Na takav način će još bolje zapamtiti oblik slova kojeg uče i to im se neće moći izbrisati iz njihove memorije.
 12. c) Da svaka lekcija ima u sufari po jednu sliku u gornjem lijevom uglu, ispod nje riječ na bosanskom i arapskom jeziku čije početno slovo u riječi počinje slovom koje se uči.  Na primjer, ako učimo slovo elif, prikazati sliku sa iglom, ispod nje na bosanskom jeziku napisati igla, a ispod nje na arapskom jeziku ibretunابرة. Ta slika će ostati u sjećanju kod svakog učenika.
 13. d) Da svaka lekcija u sufari ima i po jedan stih, koji možemo napisati u gornjem desnom uglu lekcije.  Pa tako ako objašnjavamo slovo zal možemo upotrijebiti sljedeći stih: ”Zal je brate kriva kvaka, na glavi mu mala kapa, zikir zbori ti što češće, zal će biti malo mekše.”[7]Tako smo sve ono što smo objasnili prethodno sačuvali u jednom stihu i podstakli učenika na često spominjanje Uzvišenog Allaha dž.š.
 14. e) Nakon što smo objasnili svako slovo na ovakav način, prelazimo na vježbanje lekcije, koja je u sufari prikazana kroz četiri ili pet redova. Sljedeći put ponovo čitamo tu objašnjenu lekciju i objašnjavamo novu, i tako sve do samog kraja. Uz Allahovu pomoć polaznici će savladati arapska slova i biti sposobni za sljedeći korak.
 15. f) Veoma je važno poslije svake nove grupacije slova, koju sam prethodno naveo, utvrditi slova iz prethodne grupe i ne prelaziti na sljedeća dok se ta ne savladaju. Znači, ne prelaziti na slova koja se vežu sa obje strane dok se ne savladaju slova koja se vežu samo sa desne strane itd…
 16. Nakon što su učenici savladali sva slova, odnosno prešli sve lekcije u sufari, prelazimo na sljedeći korak, a to je učenje lekcija koje se nalaze u svakoj sufari. Veoma važno je prije učenja u Kur'anu pročitati ove lekcije i na takav način obnoviti i ojačati sva slova koja smo naučili. Ove lekcije se razlikuju od sufare do sufare, zavisno od autora. Većina sufara je predstavila kratke kur'anske sure, neka važna ašereta koja se često uče, kao i neke kraće poznate ajete. Ako znamo ove dijelove napamet, koji su iz Kur'ana, a nalaze se u ovim lekcijama, onda nema potrebe za ovim lekcijama, jer ih učenici uče napamet, već možemo odmah preći sa učenicima u Kur'an. Međutim, smatram da je početnicima koji su tek savladali arapska slova potrebno da uvježbavaju slova preko vježbi koje nisu iz Kur'ana, kao što je urađeno u novoj Rijasetovoj sufari.[8]To su osnovne stvari koje koristimo u namazu, kao što je: subhaneke, ettehijjatu, namaska dova, kunut dova, nijeti za namaze, ikamet, tespih itd…
 17. Nakon što su učenici uvježbali ove lekcije iz sufare i tako još bolje učvrstili slova, prelazimo na učenje u Kur'anu. Veoma je važno odabrati odgovorajuću štampu Kur'ana. Danas imamo veliki broj različitih verzija štampe Kur'ana. Učenik ne zna koja štampa je odgovarajuća za njega, zbog toga ga ne treba pustiti da on sam sebi odabire koji hoće Mushaf, već mu muallim treba dati usmjerenje šta je najbolje za njega. Prije svega, postoji turska verzija Kur'ana i to:
 18. a) Starija štampa koja se većinom koristila u prošlosti kada nije bilo dovoljno Mushafa, a nisu se mogli ni kupiti jer su se veoma malo štampali. Mnogi su bili sretni u to vrijeme kada su imali ove Mushafe. Učenje iz njih je veoma teško iz razloga što je tinta razlivena, spajanje znaka sa slovom, promjena položaja tačaka u odnosu na slovo, spajanje rastavljenih harfova…

Navedeni i slični primjeri predstavljaju  evidentne smetnje učačima Kur'ana, a posebno polaznicima mektebskog uzrasta. Nije rijedak slučaj da muallim zanemari navedene sitnice, a koje itekako mogu donijeti poteškoće učačima. Neće mu biti jasno zašto ne zna učiti Kur'an i pored toga što je uspješno savladao pismo Kur'ani Kerima. Tako će početi gubiti volju za učenjem, jer ne može doći do zacrtanog cilja da postane dobar učač Kur'ana, a nije svjestan da je odabrao pogrešna sredstva.

 1. b) Prije nekoliko godina iz štampe je izašla i nova verzija turskih Mushafa koja je čista od navedenih nedostataka. Prije svega, postoje manji, srednji i veći formati ove štampe. Svako slovo je jasno i odvojeno od drugog. Na svakom slovu je odgovarajući vokal. Riječi su rastavljene jedna od druge. Tačke su također jasne. Mnogi muallimi koji su razmišljali o što boljem napretku svojih učenika, odabrali su ove Mushafe, jer oni donose najmanje 30% bolji rezultat, za razliku od ostalih verzija Kur'ana. Odskora je izašla najnovija verzija turskih Mushafa, gdje su označena sva tedžvidska pravila različitim bojama. To može biti od velike koristi učačima Kur'ana, da što brže savladaju i pravila i tako postanu veoma dobri učači.

Imamo i arapsku veziju Mushafa koja je raširena među mlađim učačima Kur'ana. Čak 70% današnjih učača uči iz ovih Mushafa, a najveći razlog je što su oni od strane arapskih zemalja dijeljeni besplatno. Tako je danas veoma teško naći kuću, a da nema ovu verziju Kur'ana. U većini slučajeva, ako želite imati novu verziju turskih Mushafa ne možete je dobiti besplatno. Međutim, niko ne razmišlja o rezultatima, već je bitno i važno imati Kur'an, a kakav je i iz kojeg je bolje učiti manje se o tome razmišlja, jer i mnogi muallimi imaju mišljenje kao i učenici.

Što se tiče kur'anskog teksta štampanog u arapskim zemljama, zadaju učenicima sljedeće probleme:

 1. a) Slova su bliža jedna drugima, kao i vokali koji se nalaze na slovima, što u prvom mahu donosi učeniku strah od mnoštva slova, a posebno se to dešava kod početnika.
 2. b) Postoji razlika i u određenim znakovima kao što je tenvin i sukun, također dugi vokali su drugačiji.
 3. c) Koliko tedžvidska pravila koja su primijenjena u ovim Mushafima donose korist, toliko i otežavaju zato što na kraju riječi nemamo tenvina, jer se uklapaju i gube kod određenih tedžvidskih pravila, a polaznici koji su tek počeli da uče u Kur'anu oni još ne znaju pravila.
 4. d) Najveći problem zadaje hemzetul vasl, tj. hemze koje se nalazi na početku kur'anskih riječi, a koje na sebi nema znaka, pa učenik ne zna da li je fetha, damma ili kesra. Zbog toga lično preferiram tursku štampu Kur'ana, a savjetujem i ostale muallime koji podučavaju Kur'anu da koriste ovu štampu, jer sa njom dolazimo do puno većih rezultata učača Kur'ana nego sa arapskom štampom koja je više namijenjena za Arape.
 5. Glas islama 278, strana 16-17, Rubrika: ISLAMIJET. Autor: Dr. hfz. Haris Hadžić

 

[1]  Imam Hakim u Mustedreku, I tom, str. 568

[2]  Imam Ibn Madždže u Sunenu, br. 211, Imam Ahmed u Musnedu, br. 11831 i Ed-Darimi u Sunenu, br. 3192

[3] El Gazali, Ihjau ulumud-din, II tom, Bookline, Sarajevo, 2004., str. 232

[4]  Dr. Karić E., i dr. Hafizović R., Arapska početnica po ABC metodu, Humanitarna organizacija MUWAFAQ, Sarajevo, 1994, str. 3

[5]  Muminović A., Sufara, Off-Set, Tuzla, 2012., str. 6

[6]  Softić I., Sufara – priručnik za učenje kur'anskog pisma sa DVD, El-Kalem, Sarajevo, 2009,  str. 5

[7]  Kurtagić O., Upoznaj pismo Kur'ani-Kerima, Medžlis IZ-e Vareš, Vareš, 2005, str. 29

[8] Softić, I., Sufara – priručnik za učenje kur'anskog pisma, El-Kalem, Sarajevo, 2009, str. 50-57