Dr. Rešad-ef. Plojović o Hadžijama u Bajramskom programu Sandžak TV-a