Završeni zijareti znamenitosti Medine

5U nedjelju, 18. septembra nakon sabah namaza, po ranije utvrđenom planu, sandžački hadžije su pošli u obilazak historijskih mjesta i znamenitosti koje se nalaze u blizini Medine, grada Allahovog Poslanika a.s. i tom prilikom obišli brdo Uhud i mezarje šehida Uhuda, prisjećajući se događaja na Uhudu i njegovih poruka koje su aktuelne u svakom vremenu, pa i našem današnjem. O porukama i poukama bitke na Uhudu govorio je dr. Rešad ef. Plojović, ukazujući da je žudnja za dunjalukom i ovosvjetskim bogatsvom uzrok zaboravljanja ili zapostavljanja vjere i naredbi Allaha dž.š. i Njegovog Poslanika, što vodi poniženju, nesreći i porazu na oba svijeta. Žudnja za dunjalukom i nepokornost Poslaniku je bila glavni uzrok poraza na Uhudu, a isti uzrok mnoge muslimanske zajednice danas u svijetu vodi poniženju i neuspjehu. Rešad ef. je takođe spomenuo da je od ukupnog broja boraca, oko 1000, skoro trećina otpala na munafike, koji su napustili Poslanika prije bitke, ali tim nisu nanijeli značajnu štetu muslimanskoj zajednici, a obe spomenute kategorije; munafici i oni koji žude za dunjalukom su prisutni u svakom vremenu i svakoj zajednici i čekaju povoljan trenutak za svoje djelovanje.

Nakon Uhuda hadžije su posjetili mesdžid Kibletejn i obavili dva rekata tehijjetu-l-mesdžida, potom Seb'a Mesadžid (Handek) i na kraju Mesdžid Kuba, gdje se hadžijama obratio mr. Enver ef. Omerović, govoreći o značaju ove džamije, prve džamije u islamu, ali i o mesdžidu-d-diraru, džamiji razdora, koja je bila podignuta od strane munafika nedaleko od prve džamije, sa željom da graditelji dobiju pažnju Poslanika i poziciju koju će iskoristiti za unošenje razdora među muslimanima, u čemu nisu uspjeli, već je ova džamija, po naredbi Allaha dž.š. porušena od strane Poslanika a.s.

4 1 2 3