Kakav je naš odnos prema Allahovom stvaranju?

Beautiful-GOD-s-creation-god-the-creator-10864891-800-600

HAJMO ZAJEDNO RAZMIŠLJATI:1.    Ko je stvorio sve što poznajemo?

2.    Koliko je lijepo ono što Allah stvara?

3.    Kakav odnos trebamo imati prema Allahovom stvarnaju?

4.    Koja je razlika između onoga što nam Allah preporučuje od svog stvaranja i onoga što nam ljudi serviraju?

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ

‘Koji je stvorio i oblikovao’[1]

Sve što je Allah, dž.š., stvorio je savršeno skladno. Kroz posmatranje stvorenja možemo se približiti Stvoritelju i upoznati Njegovu perfekciju. On je taj koji je stvorio (khalaka), zatim uspostavio perfektni balans (sawwa).

Onako kako savršeno kruže elektroni oko jezgra protona i neutrona na mikro planu, tako savršeno kruže i planete svaka u svom skladu na makroplanu.

Allah je stvorio ptice sa jako oštrim vidom, pse i mačke sa jako izražajnim čulom mirisa i sluha i mrave i pčele sa jako visokim nivoom inteligencije i smisla za organizaciju i u tim osobinama im dao prednost nad insanom, a insana je odlikovao razumom nad svim ostalim bićima.

Allah je stvorio i insana u najljepšem obliku. Kako bi insan izgledao da ima tri oka, ili pet ruku ili da mu se zamijene mjesta organa u tijelu?

Capture

Savršenost kosmosa, savršenost atoma, sluh i njuh psa, vid mačke i sokola, organizaciono ustrojstvo mrava i pčela – Zar je moguće da sve to slučajno nastane?

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ

I koji stvara muško i žensko[2]

Allah, dž.š., je stvorio sve u paru: noć i dan, muškarce i žene, dobro i zlo, vjeru i nevjeru itd.

Allah nas pita da razmislimo? Šta kada ne bi bilo parova? Šta kada ne bi bilo muškog i ženskog?

Koliko smo mi samo nemoćni pred Allahom. I pored toga, ima onih koji teže da se ova vaga poremeti. Da muško igra žensku ulogu, da žensko igra mušku ulogu, ili da nema muškog ili ženskog svijeta. Ljudi doista znaju da pretjeraju.

2

Bog Dragi je sve u paru stvorio – Noć i dan, mrak i svjetlo, dobro i zlo, muško i žensko – Rušenjem Božijih zakonitosti dolazi do poremećaja u prirodi

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ

فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ

‘I koji je učinio da pašnjaci rastu,

I zatim ih učinio opustjelim i sivim’[3]

Kao što je Alah svakom živom biću dao rađanje i procvat, početak života, tako je dao i uvehnuće i smrt. Pašnjaci u proljeće dobiju život i zazelene, daju svoje plodove i zatim se opuste i u jesen osuše. Tako i ljudi, njihove porodice, plemena, organizacije, gradovi, narodi, države imaju svoje proljeće i ljeto, svoj početak i koluminaciju i svoju jesen i zimu, svoju stagnaciju i kraj.

Poslije svake kolumnacije, dođe stagnacija. I sigurno, svaka organizacija ili vlast, na lokalnom ili državnom nivou, koja čini zulum narodu, jednog dana će postati kao opustjela livada. Prolaziće ljudi pored njih ili će se sječati na njihove propale dane i osjećati samo mučninu u stomaku, kao kada prođu pored livade koja je pretrpjela poplavu i koja zaudara na fekalije.

6854438-meadow

Kao što Allah oživljava i usmrćuje pašnajke – Tako Allah oživljava i usmrćuje narode, gradove, ljude, vladare

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

Stvorio je čovjeka od ugruška[4]

Allah, dž.š., je stvorio čovjeka od embriona, kada se sprermatozoid zakačio (aleke) za jajnu ćeliju. I od te prljave kapljice formira lijepog insana- čovjeka ili ženu. Allah je stvorio čovjeka, totalno van kontrole ljudi. Šta čovjek zna šta se događa u utrobi žene i kako se odvija proces razvoja od kada se sprema zakači za jajnik, pa kada se formiraju prvi organi embriona, pa kada se formiraju svi organi bez nedostatka, pa za svo to vrijeme beba dobija svu hranu i sve što joj treba, do trenutka porođaja – sve to samo uz Allahov nadzor i pažnju – bez velikog uticaja ljudi!

3

Allah nas je stvorio od ljepljive mase – Pa ko smo mi da u njega ne vjerujemo?

Naš odnos prema Allahovom stvaranju

Ako primjetimo nedostatke u ljudima, životinjama, prirodi ili hrani, to je zbog ljudskog haram-faktora.

Primjećujemo:

  1. ljudi mijenjaju sebi pol i izobličuju estetskom hirurgijom, izlažu sebe estetskom ruglu,
  1. zbog lošeg uticaja ljudi na prirodu, nastaje poremećaj u klimi, globalnom zagrijavanju i prirodi; zelene površine nestaju, a umjesto njih nastaje neprirodna infrastruktura ili zagađena pustoš,
  1. industrijska hrana koju proizvodi insan je postala jako otrovna, pa čak štetnosti nisu pošteđene ni voće i povrće.

Sve što se pokvarilo danas u prirodi, ljudskom izgledu, životinjama i hrani je zbog ljudskog faktora.

Insani koji vladaju današnjicom, osim što čine veliku štetu na dunjaluku, ne žele slaviti ime Gospodara svoga. Znaju da su stvoreni, da su nastali, ali im jako teško pada i oholost im brani da priznaju da imaju Stvoritelja. Gospodara koji jedini stvara i koji je sve stvorio, a svi ostali „gospodarčići“ kojima robuju su Njegovo stvorenja, nesposobna da bilo šta stvore.

Moramo imati pažljiv odnos prema svemu što je Allah stvorio, jer nam je sve to On dao iznajmio na emanet do određenog roka. Sve blagodati nam je Allah dao pod kiriju. Kirija je da mu robujemo i da mu se klanjamo, a kirija će morati da se plati, odmah ili kasnije.

[1] Kur’an, Ala 2

[2] Kur'an, Leyl 3

[3] Kur'an, Ala 4-5

[4] Kur'an – Alek 2

Autor: Usame Zukorlić, Glas islama