HUTBA REISU-L-ULEME U LJUBLJANI

NATJECATI SE U DOBRU I DOBROČINSTVU JE SMISAO NAŠE VJERE

Sarajevo, 09. decembar 2016. (MINA) – Reisu-l-ulema Islamske zajedncie u Bosni i Hercegovini danas je, u okviru posjete Mešihatu IZ u Sloveniji, predvodio džumu namaz i održao hutbu u Ljubljani. Današnju hutbu reisu-l-uleme Kavazovića prenosimo u cijelosti:

Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela naših.

Onoga koga Allah na pravi put uputi – niko u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi – niko na pravi put ne može uputiti.

Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene, prije nego što nastupi Sudnji dan.

Uzvišeni Allah je objavio Muhammedu, a.s:

O Vjerovjesniče! Mi smo tebe poslali kao svjedoka, i kao donosioca radosnih vijesti, i kao opominjača, i kao onoga koji s Njegovom dozvolom pozivaš Bogu, i kao svjetiljku koja obasjava. Obraduj vjernike da će Bog na njih prosuti veliku milost, a ne slušaj nevjernike i licemjere. Ne obaziri se na njihovo uznemiravanje. Pouzdaj se u Boga, jer Bog je dovoljan kao zaštitnik. (Al-Ahzab, 45-48)

Draga braćo i sestre.

Mjesec je rebiu-l-evel, u kojem se sjećamo rođenja vjerovjesnika Muhammeda, a.s. U našoj muslimanskoj tradiciji, ovaj mjesec nazivamo mevludskim i u njemu naviru osjećanja ljubavi prema posljednjem Allahovom Vjerovjesniku.

Njime je Allah upotpunio vjeru. Pored Njegova svjetla nema drugog svjetla i sve su svjetiljke ugašene, osim Muhammedove.

Razumjeti i živjeti vjeru onako kako ju je živio i razumijevao Muhammed, a.s., najveći je izazov. To nije lahak put, bez izazova i poteškoća, bez uznemiravanja (ezijeta) i prepreka, neprijateljskih i šejtanskih podmetanja i objeda. To je put strpljenja, ustrajnosti, privrženosti i pouzdanja u Boga, Koji je dovoljan Zaštitnik u svemu.

Poštovani vjernici,

Naše htijenje u izvršavanju islamskih dužnosti u stalnoj je kušnji. Zato nam se valja truditi da ono ne splahne i da ne posustanemo. Muslimanu i muslimanki valja bdjeti nad vlastitom duhovnošću, onako kako je to Poslanik, a.s., preporučio Sufjanu Es-Sekafiju, jednom od svojih ashaba, koji ga je pitao: “Allahov Poslaniče, reci mi nešto o islamu, poslije čega se neću morati obraćati drugima“. On mu je odgovorio: “Reci: ‘Vjerujem u Allaha’ i budi postojan u svojoj vjeri.“

Ustrajnost u obavljanju poslova i dužnosti kojima održavamo našu biološku i duhovnu egzistenciju preduslov je našega postojanja na dunjalučkom svijetu i pripreme za vječni boravak na Ahiretu.

Vjera se potvrđuje u svakodnevnom životu i samo onda kada je rezultat pokornosti Bogu djelo dobiva puni smisao. Samo preko vjerovanja, rada, iskrenog nijeta i stalnog zalaganja moguće je steći satisfakciju i stići u džennetsku vječnost. Istinska vjera se podjednako očituje i dobročinstvom roditeljima, i čuvanjem od grijeha, i ispunjavanjem obaveza, i održavanjem komšijskih veza, i jačanjem pravedne zajednice vjernika i dr.

Najizravniju brigu za duhovnost pokazujemo obavljanjem namaza, zikrova, posta, izdvajanjem zekata iz imovine, obavljanjem propisanog hadža, brigom za porodicu, rodbinu i prijatelje…

U izvršavanju naših dužnosti najvažnije je slijediti jasne Allahove upute, sadržane u Njegovoj objavi Kur'ani Kerimu i sunetu Njegova Poslanika, a.s., koji nam je svojom praksom put islama učinio jasnijim i lakšim.

U cijelom Poslanikovom, a.s., vjerovjesničkom hodu jasan je uvijek isti zahtjev: musliman svoje svakodnevno ponašanje dovodi u vezu sa svojim vjerskim osvjedočenjem (šehadetom). To su dva pola jedne cjeline. Iz vjernikove iskrene i duboke vjere proizlazi njegova stalna težnja da dobro nadvlada zlo, i u njegovu životu, i u životu njegove porodice i društva kojem pripada. Ta plemenitost cilja je uvijek dominantna i vjernik joj se bezuslovno predaje.

Međutim, danas nam i s vjerskim osjećanjima valja postupati oprezno. I ta osjećanja u sebi mogu nositi zamke i opasnosti. Moramo se čuvati sljepoće u vjerovanju, fragmentiranja vjere i zastranjivanja u vjeri. Kod Allaha je priznat islam, kao čisti monoteizam i kodeks ponašanja koji se razumijeva u svojoj punini i univerzalnosti svojih poruka.

Svjedočenje vjere i njenih univerzalnih poruka, izbjegavanje krivih tumačenja, kao i onih koja su proizvod određenog historijskog trenutka, treba da bude stalna obaveza zajednice muslimana, a uleme posebno. Mi moramo biti oprezni kod prihvatanja stavova i tumačenja islama koja su pomutila čistotu našeg pristupa vjeri. Putevi koji nam se nude neće nas uvijek odvesti na izvor.

Poslanik, a.s., jasno je kazao kakva je njegova uloga među nama: „Poslan sam da usavršim moral ljudi.“ I još je kazao: „Olakšavajte, a ne otežavajte, pružajte nadu, a ne udaljujte ljude (od sebe).“

Dugi niz stoljeća nada čovječanstva bila je položena u ruke muslimana. Moramo prizvati u sebe duh Muhammedove, a.s., poruke na način kako su to činili naši preci. Vjerujem da je naše dostojanstvo i dalje u univerzalnim porukama islama. Ako ih oživimo u sebi i oko sebe, zadobit ćemo samopouzdanje i poštovanje drugih.

Draga braćo i sestre!

Živjeti moralno i potpuno jasno i otvoreno zagovarati ono čemu nas uči naša vjera obrazac je po kojem mi muslimani u Evropi imamo šansu da budemo razumljeni i prihvaćeni. Naravno, povjerenje drugih se mora zaslužiti. Nije li Allahov Poslanik upravo to savjetovao jednom od svojih ashaba koji ga je upitao za najbolje postupke u islamu, kako to prenosi Abdullah b. Amr: „Da pomogneš siromasnima i da nazivaš selam (širiš mir), kako onome koga poznaješ, tako i onome koga ne poznaješ.“ (Buhari, Isti'zan, 10)

Istina, uvijek će biti onih koji će rušiti mostove koje budemo gradili s našim okruženjem.

No, to nas ne smije obeshrabriti u našoj postojanosti, kako nas je Poslanik, a.s., učio. Mi bosanskohercegovački muslimani mogli bismo biti uzor i primjer kako se nosi svoj teret. Iskušenja su mnoga, ali i Božije obećanje uvijek stoji na kraju našeg puta. Allah neće dozvoliti da trud vjernika propadne, bilo muškarca ili žene, stoji u Kur'anu.

Ovdje, braćo i sestre, imate svoj dom i utočište. Ovdje podižete svoje porodice u miru i harmoniji sa sredinom u kojoj živite. Ako budete našli mira u svom srcu naći ćete mira i u srcima drugih ljudi. Ako u vama bude ljubavi za drugoga bit će i razumijevanja za vas. Nemojte nikada zaboraviti savjete koje nam je dao Vjerovjesnik, a.s.: najbolji od vas je onaj koji najviše koristi ljudima.

Natjecati se u dobru i dobročinstvu je smisao naše vjere. Ovdje gradite džamiju, zajedno sa vašim muftijom. To je vaša zajednička kuća, dom za generacije koje će se ovdje roditi i po kojoj će ih poznavati. Ovo je blagoslovljeno vrijeme za ovu zajednicu i ovu generaciju muslimana. Nemojte propustiti  priliku da budete dio ovog blagoslovljenog trenutka, svjetlosti koja se ukazala na ovom obzorju.

Isto tako vas želim pozvati da ne zaboravite ni zemlju vašeg porijekla: svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu. Tamo su vaši korijeni; tamo je naše sjećanje i naš zajednički duh. Čuvajte tu nit zajedništva s domovinom i učvršćujte je još više. Jer, vi ste bez nje jedno ostrvce u moru, a ona bez vas će biti tužna i osiromašena.

Naša domovina još je u poteškoćama i pod okrutnim jarmom agresivnih ideologija i nasrtaja njenih susjeda koji ne odustaju od stalnih provokacija i prijetnji. Naša je obaveza da im se suprostavljamo i branimo zemlju. Naše zajedništvo u Islamskoj zajednici, jedan je od važnih stubova za očuvanje naše domovine. Apeliram na vas muslimane u Sloveniji da budete toga svjesni i da ne dozvolite narušavanje našeg zajedništva.  Molim vas da pomognete u tome, jer su nam potrebni vaša umješnost, vaše evropsko iskustvo i snaga vašeg zajedništva. Neka nam Bog svima pomogne u tome.

Allahu Uzvišeni!

Daj nam snagu da iz poteškoća nađemo izlaz.

Daj nam mudrost da u susretu s drugima ostanemo dostojni Tvoje Riječi.

Pomozi našoj braći i sestrama čiji su životi ugroženi i koji ne žive u miru.

Spusti Svoju milost na našu zajednicu i osnaži nas u našoj namjeri da opstanemo čvrsti i uspravni u čistoj vjeri u Tebe.

Smiluj nam se, o Milostivi, i nemoj nas napustiti. Uputi nas na Svoj put i daj nam snage da njime smjelo koračamo!

Amin!(kraj)