NIKŠIĆKA (MUHADŽER) DŽAMIJA

Imam: Nedžad-ef. Mehmedović      

U naselju Hadžet u istoimenoj ulici nalazi se ova džamija. Ona je prva izgrađena u ovom naselju, a tek u novije vrijeme došlo je do izgradnje novih džamija na ovom prostoru.

Džamija se nalazi u Muhadžir mahali, koju su formirali bošnjački iseljenici iz Bosne i Crne Gore. Nakon Berlinskog kongresa 1878. godine oni su se doselili u Novi Pazar i trajno ostali da žive u njemu. Veći broj ovih muhadžira bio je iz Crne Gore, odnosno nikšićkog kraja, pa je Nikšićka džamija poznata kao i Muhadžir džamija.

Džamija je vremenom propala te je više puta renovirana i građena. Zadnja i potpuna adaptacija dogodila se nakon što je džamija zbog loše instalacije u potpunosti izgorjela. Akcija je pokrenuta i u rekordnom vremenu sagrađena je prelijepa džamija sa svim potrebnim sadržajima.

Lijepo je uređena, kako unutrašnjost tako i njen spoljni izgled odišu čistinom i ljepotom kakvu samo vjerski objekti – džamije mogu da pruže. Munara joj je visoka i dobro vidljiva jer se nalazi na hadžetskom uzvišenju, a ovaj dio grada zbog iznešenosti dominira dijelom novopazarske čaršije, posebno Lugom, Baruthanom, a vidljiva je i sa Parica, Bukreša, Selakovca i drugih dijelova Novog Pazara.

U njenoj avliji smještena je sređena i uredna abdesthana u kojoj se vjernici pripremaju za obavljanje namaza.

Džamija je dobro posjećena, posebno džumom i Ramazanom na teravijama.

Vjerska pouka u ovoj džamiji tradicionalno je uspješna i ima dosta polaznika koji, pored osnovnih vjerskih znanja, uče Kur’an sa hatmom. Veliki broj omladine i žena su u ovoj džamiji proučili hatmu i od imama stekli neophodno znanje koje svaki musliman mora i treba da posjeduje.

Svake godine, u ljetnom periodu, za vrijeme raspusta upriliče se stručni ispiti polaznika mektebske nastave pred komisijom Medžlisa IZ-e Novi Pazar, koja tim povodom uručuje diplome onim polaznicima koji pokažu dovoljno znanja i stručnosti u učenju Kur’ana i poznavanju osnovne vjerske tematike.

Ova džamija je svjedok da su se mnoge generacije Bošnjaka napatile čineći hidžru i sklanjajući se od ruku zlikovaca koji su klali i palili muslimansko-bošnjačka sela i gradove. Muhadžiri koji su naselili padine Hadžeta i na njemu osnovali svoja nova ognjišta i džamiju napravili kao da su prkosno rekli zlikovcima: „Dosta je bilo, mi se više seliti nećemo!“

Tako su i uradili, čvrsto su ostali u Novom Pazaru i džamiju izgradili, što predstavlja sudbonosni potez za njihov opstanak i zaštitu. Samo one generacije muslimana koje vode brigu o džamijama, grade ih i održavaju, islam podupiru i aktivno ga sprovode, mogu opstati i sebe od propasti i nestanka sačuvati.

Čuvajući Islamsku zajednicu i vjeru Bošnjaci muslimani na ovim prostorima čuvaju sebe i svoje porodice.

Glas islama 287, strana 14, Tema broja