RAJČINOVIĆE

Imam: Admir-ef. Doljanac

Radi zadovoljenja sve većih potreba džemata Rajčinoviće za izgradnjom Islamskog centra, Islamska zajednica je pristupila razmjeni neupotrebljivog zemljišta na velikom groblju za zemljište u Rajčinoviću. Dio zemljišta koji je Islamska zajednica ustupila nadležnim institucijama sa svrhom da se na istom napravi prilazni put za naselja iznad Velikog groblja bio je kompenzacija za zemljište u površini od 25 ari, čiji je dio u površini od 5 ari utrošen za izgradnju veoma sadržajnog Islamskog centra u Rajčinoviću.

Do veleljepnog Islamskog centra došlo se donacijama naših ljudi koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu, mještana Novog Pazara i džemata. Prizemni prostor ovog centra je iskorišten za pretvaranje istog u poslovni prostor koji je izdat pod zakup od kojeg se ubiraju određena finansijska sredstva.

Klanjački dio džamije obuhvata preko 500 kvadrata koji je ove godine u potpunosti renoviran: uvedeno je podno grijanje, pod obložen mermerom, zastrti novi tepisi, postavljena nova rasvjeta – kvalitetni lusteri, džamija pokrivena video nadzorom. Drugi dio ovog kompleksa je iskorišten za edukacione svrhe, te su u istom dijelu izgrađene i opremljene učionice za mektebsku nastavu.

U sklopu ovog Islamskog centra podiže se najveća škola Kur'ana na Balkanu sa pratećim objektima. Velike zasluge za izgradnju Islamskog centra sa pomenutim pratećim sadržajima pripada imamu džamije Admir-ef. Doljancu.

Aktuelni vjerski sadržaji koji se prakticiraju u ovoj džamiji su pet dnevnih namaza, džuma, mektebska nastava, često organizovanje edukativnih vjerskih predavanja.

Imam ove džamije nastavlja lijepu tradiciju imama u  Sandžaku – obilazak džematlija i time pokazuje da brine o svom džematu.

Glas islama 287, strana 18, Tema broja